Terug naar Kennisbank

Heb ik als zelfstandige recht op uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege quarantaine op thuisisolatie?

Het coronavirus heeft veel zelfstandige ondernemers hard geraakt: ze zagen hun inkomsten ineens wegvallen door maatregelen van de overheid of andere oorzaken. Er zijn ook zelfstandigen die zelf besmet zijn geraakt met het virus waardoor ze ziek thuis kwamen te zitten. Als je als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) hebt, dan ben je verzekerd als er sprake is van ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft iedereen (dus ook zelfstandigen) het advies gegeven om bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven.
Maar wat als je als ondernemer niet zelf ziek bent, maar wel in quarantaine of thuisisolatie moet omdat iemand in de nabije omgeving besmet is: kan je dan ook een uitkering krijgen? Het antwoord daarop is “nee”. De aov is namelijk een persoonlijke verzekering en keert alleen uit als je als ondernemer zelf ziek bent en daardoor niet in staat bent om te werken. Mogelijk dat de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) uitkomst kan bieden voor deze ondernemers. Bij deze regeling wordt maximaal 1.500 netto uitgekeerd aan ondernemers met een levensvatbare onderneming. De regeling geldt vooralsnog voor de duur van drie maanden vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020. Op de website van Rijksoverheid kunt u controleren of u in aanmerking komt voor de regeling: https://krijgiktozo.nl/

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu