Terug naar Kennisbank

Ik een prik? Waarom zou ik?

Gepubliceerd op 2021-01-21

Tijdens de tweede livestream van de RMU was onder andere Marjolein van Egmond (hoogleraar immunologie aan Amsterdam UMC) te gast. Zij lichtte de huidige stand van zaken van het vaccin toe en legde uit wat er inmiddels bekend is van de bijwerkingen en effecten van het vaccin. Daarna volgden er een aantal verschillende forums.

Marjolein liet in haar presentatie zien dat mensen een aangeboren en een aangeleerd afweersysteem hebben. Het aangeleerde afweersysteem reageert sterker bij een volgend contact met een virus, dan een aangeboren afweersysteem. Bij griep is een soort groepsbescherming ontstaan door het aangeleerde afweersysteem dat veel mensen hebben in de samenleving, waardoor die niet als pandemie rond kan gaan. Het aangeleerde afweersysteem kent dit nieuwe virus nog niet en biedt dus geen bescherming.

Marjolein ging in op de vraag of het vaccin je DNA kan veranderen en vertelde met klem 'dat er absoluut niets aan ons menselijk DNA verandert mag worden.' DNA is onze genetische blauwdruk, dit ligt in de celkern. Het RNA is een kopie, dit kan de kern verlaten en komt dan in de cel terecht. Dit is eenrichtingsverkeer. Het RNA-vaccin bestaat uit een vetbolletje dat het spike-eiwit bindt, waardoor ons afweersysteem gealarmeerd wordt.

Er zijn bijwerkingen bekend van het vaccin. Met name kortetermijn-bijwerkingen, zoals een allergische reactie. In uiterste gevallen, deze kans is echt extreem klein, kunnen mensen een auto-immuunziekte krijgen.
Marjolein ging daarnaast in op de vragen uit de actualiteit. Zoals de drieëntwinting mensen die recent in Noorwegen zijn overleden en of er extra risico’s zijn voor zwangeren. Zie voor een antwoord de hele livestream.In het eerste forum werd er door Laurens van der Tang, dominee P.C. Hoek en Jan Kloosterman ingegaan op verschillende vragen die rondom corona leven. In reactie op het verhaal van Marjolein gaf Laurens van aan dat hij het verhaal van Marjolein duidelijk vindt, maar dat het Woord van God ontbreekt. Laurens benoemde dat de eerste vraag voor hem is wat God ons met deze pandemie te zeggen heeft. Dominee Hoek gaf aan dat de inleiding van Marjolein onderstreept hoe complex de materie is en dat er geen snelle antwoorden zijn. Het is belangrijk om gewetensvol tot een afweging en besluit te komen en ons te verdiepen in het vaccin.

Op de vraag of op het geweten afgaan geen doorgeschoten individualisme is, antwoordde dominee Hoek: 'Principieel spreken we van zaak van geweten als er geen sprake is van een duidelijke richtlijn die voortvloeit uit een gebod en/of verbod.' Marjolein antwoordde op deze vraag dat ze dit een persoonlijke kwestie vindt. Ze hoopt dat de meerderheid zich laat vaccineren om de samenleving te beschermen, bij 70% is dat voldoende. Ze heeft er begrip voor als anderen een andere keuze maken.

In het laatste forum antwoordde Teunis Stoop op de vraag of een werkgever in een reformatorische instelling een beroep kan doen op medewerkers zich laten inenten. Teunis gaf aan dat het belangrijk is dat we een gewetensvolle afweging maken. ‘Vraag medewerkers er goed over na te denken. Eigen verantwoordelijk staat voorop en wederzijds respect is ook van groot belang.’ Teunis gaf aan dat het laatste wat hij zou willen zien is dat er een tweedeling in het team zou ontstaan, doordat de ene groep zich niet laten vaccineren en de andere wel. Dominee Hoek merkte op dat in deze afweging drie woorden van belang zijn: Afhankelijkheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Ten slotte legde Jan Kloosterman uit waar de RMU voor staat en waar de RMU mee kan helpen. De RMU blijft informatie rondom dit thema verstrekken, zowel publiek als besloten. Hij deed de oproep om de RMU te steunen door gebed en lidmaatschap. Er volgen ook meerdere webinars en een livestream, zie de website voor de datums: Evenementen - Reformatorische Maatschappelijke Unie (rmu.nu)

De hele livestream terugkijken? Dat kan via deze link

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu