Terug naar Kennisbank

Mooi! Het kabinet heeft naar ons geluisterd!

Gepubliceerd op 2020-09-24

Jan Kloosterman: “Heel mooi dat het kabinet geluisterd heeft naar onze oproep van Prinsjesdag om tot een investeringsfonds te komen! Goed dat er nu met substantiële middelen invulling wordt gegeven aan ‘een leven lang leren’.

Is het genoeg?

“Dat denk ik niet. Dit bedrag zal van tijd tot tijd moeten worden aangevuld. Ook een nieuwe coalitie moet daar geld voor vrijmaken om daarmee te laten zien dat dit belangrijk is. We zien zoveel verschuivingen op de arbeidsmarkt, naast een toename van de werkloosheid in een aantal branches. In sommige sectoren is er tekort aan goed personeel. Ik ben dus positief over het geld dat beschikbaar is gesteld. Ik hoop dat ook onder werkgevers en werknemers de urgentie wordt gevoeld omdat sommige banen (in korte tijd) veranderen of zelfs verdwijnen. Laat deze aandacht echt een blijvertje zijn!”

Waarom zou het jammer zijn als dit onderwerp wegzakt?

“Wie niet meebeweegt met de veranderingen op de arbeidsmarkt, creëert mogelijk werkloosheid. Als banen verdwijnen en werknemers niet tijdig omgeschoold zijn, kunnen ze geen passend werk meer vinden. Dat kost niet alleen meer uitkeringsgeld, maar is ook niet fijn voor de mensen die het betreft. Goed rentmeesterschap betekent dat je mensen in staat stelt om te werken met hun talenten en de ruimte geeft om die blijvend te ontplooien. Daar staat de RMU voor. De arbeidsmarkt en beroepen veranderen sneller dan voorheen. Denk maar aan een betonfabriek die vorige week adverteerde. Ze vroegen geen timmerlieden, maar programmeurs, omdat hun betonmallen met een 3D-printer worden gemaakt.”

Hoe kom je makkelijk in aanraking met de beschikbare middelen zonder in een papiermolen te geraken?

“Ik weet uit ervaring dat een studiebeurs-constructie goed werkt. Vragen als wie betaalt wat, is er beschikbare tijd, kun je zolang gemist worden op de werkvloer, enz., zijn in zo’n regeling al geregeld. Zowel werknemer als werkgever weten dan precies waar ze aan toe zijn, voordat de werknemer zich inschrijft voor een opleiding.”

Wat kan de RMU voor je doen als je een nieuwe loopbaanstap wilt zetten?

“We kijken met je mee en als je wilt, kun je ook gecoacht worden. We helpen je in het doolhof van uitkeringen en aanvragen voor subsidies en lopen indien gewenst met je mee als je naar je baas stapt om je plannen te bespreken.”

“Ik hoop dat dit geld ingezet wordt voor zowel werklozen die een nieuwe loopbaanrichting zoeken als ook voor mensen die een zijstap willen zetten naar een nieuw werkveld. Voor dat laatste is omscholing nodig. Om dat toegankelijk te maken, is nieuw beleid nodig. Dat vraagt in de nabije toekomst om goed overleg met werkgevers en werknemers.”

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu