Terug naar Kennisbank

RMU presenteert jaarverslag 2019

Gepubliceerd op 2020-06-18

De RMU heeft met bijna 17 duizend leden en positieve financiële resultaten het jaar 2019 afgesloten. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering zal later dit jaar plaatsvinden, mogelijk op digitale wijze. RMU-bestuurder Jan Kloosterman: "Vanuit de kennis van de coronacrisis was 2019 relatief onbezorgd."

Download het jaarverslag hier

RMU-bestuurder Jan Kloosterman: “Terugkijken naar 2019 voelt voor mij wel een beetje vreemd. Vanuit de kennis van de coronacrisis was 2019 relatief onbezorgd. Wat ook ongemakkelijk voelt, is terugblikken op het werk van je voorganger(s). Ik kijk allereerst met veel respect op 35 jaar RMU: het werk dat onder Gods zegen door alle RMU-medewerkers is neergezet, waarvan 25 jaar onder leiding van Peter Schalk. Een Maatschappelijk betrokken Unie voor werkgevers èn werknemers op Reformatorische grondslag. Een uniek concept, én dat werkt. Een vereniging waarin leden solidair zijn met elkaar om te helpen waar dat nodig is.”

Stikstof en stakingen in 2019

De arbeidsmarkt van 2019 knelde voor werkgevers en werknemers. Kloosterman: “Het was positief dat er meer banen ontstonden waardoor de werkloosheid daalde. Tegelijk ontstonden grote problemen door de stikstofdiscussie. Dat raakte veel sectoren zoals de bouw, transport en agrariërs. Boeren kwamen massaal op de been om hun protest te laten horen. En in veel andere sectoren zoals het onderwijs is er flink gestaakt. Hoewel we de problemen (h)erkennen, kiest de RMU voor andere manieren om de stem van onze leden te laten horen. Een open gesprek aan de juiste tafels is nodig. Dat doen we met een eigen visie en gedegen inbreng.”

Digitale omslag in 2020

Hoewel het ledenaantal van de RMU nagenoeg stabiel blijft, daalde het netto aantal leden in 2019 van 17.193 naar 16.837. Kloosterman: “Deze trend willen we graag omdraaien in 2020. Dat is een belangrijke uitdaging. Juist met het oog op de coronacrisis en de economische recessie die daarop volgt. Dat zorgt voor veel onzekerheid en vragen: heb ik straks nog wel een baan? Wat als mijn bedrijf omvalt? De RMU is harder nodig dan ooit. Om al deze mensen in 2020 nog beter te helpen, zetten we in op digitale middelen. Denk aan webinars en video’s, die zijn na de coronatijd niet meer weg te denken.”

Het jaarverslag is met het RMU-magazine meegestuurd naar de RMU-leden. Deze publieksversie geeft een korte indruk van het RMU-werk in 2019. Een uitgebreidere versie volgt bij de Algemene Ledenvergadering later dit jaar of kunt u bij ons opvragen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu