Terug naar Kennisbank

Vindt het kabinet de zzp'er nog wel belangrijk?

Gepubliceerd op 2020-09-15

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt welke maatregelen zij voor de komende jaren op de planning hebben. Ook voor ondernemers zijn er veranderingen op komst. Een daarvan licht ik er uit: de verdere versobering van de zelfstandigenaftrek.

Uniek

Prinsjesdag 2020 was in meerdere opzichten uniek: door de coronamaatregelen kon het niet gevierd worden zoals anders. Ook uniek was de temperatuur: het was de warmste 15 september ooit gemeten. Ik stel mij zo voor dat er meer dan gemiddeld belangstelling was voor de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag zou afkondigen. Begrijpelijk ook, want ons land - net als de rest van de wereld - heeft te maken met de coronacrisis. En de gevolgen van deze crisis zijn duidelijk: het kabinet verwacht dat de economie dit jaar met 5 procent zal krimpen en de werkloosheid zal aanzienlijk stijgen: 150.000 mensen verliezen hun baan.

Versobering zelfstandigenaftrek

Maar nu naar het onderwerp. De zelfstandigenaftrek - een aftrekpost waardoor je belastbaar inkomen daalt en je dus minder belasting betaalt - wordt verder afgebouwd met € 110,- per jaar. Deze verlaging komt bovenop de jaarlijkse verlaging van € 250,- die vorig jaar al was afgekondigd. De zelfstandigenaftrek wordt zo afgebouwd tot € 3.240,- in 2036.

Als zzp’er kan je het gevoel bekruipen dat met het afbouwen van de zelfstandigenaftrek het kabinet het signaal afgeeft dat ze af willen van dé zzp’er. Ik denk niet dat het zo is dat het kabinet dé zzp’er niet meer ‘lust’ en het liefst afscheid wil nemen van dit fenomeen. In ieder geval niet in algemene zin van dé zzp’er. Ik heb het al vaker gezegd, maar dé zzp’er bestaat niet. Er zijn verschillende soorten zzp’ers. En dan heb ik het niet over soorten in de zin van branche of beroep, maar soorten in de zin van dat ze op verschillende manieren hun werk inrichten en uitvoeren. Zo richt de ene zzp’er zijn werk volledig zelfstandig in. De andere zzp’er daarentegen krijgt van zijn opdrachtgever nauwkeurig te horen wat, hoe en wanneer hij de werkzaamheden moet doen.

Ik heb het vaker gezegd: "dé zzp'er bestaat niet"

Signaal

Maar welk signaal geeft het kabinet dan wel af? In ieder geval wil men in Den Haag dat de belastingdruk tussen zelfstandigen en werknemers wordt verminderd. Zij stelt dat de aftrek de laatste jaren er voor heeft gezorgd dat op de arbeidsmarkt teveel zelfstandigen zijn gekomen als gevolg van de aantrekkelijke fiscale voordelen. Door de aftrekposten konden zzp’ers hun tarieven laag houden waardoor ze voor bedrijven interessant waren om in te huren. Met als gevolg een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van werknemers. Ook zag men dat een te grote groep zzp’ers zich niet verzekerde en nauwelijks tot geen bijdrage leverde aan het sociale stelsel en bovendien geen sociaal vangnet hadden. Het kabinet lijkt die laatste groep zzp’ers te willen ‘stimuleren’ om te kiezen voor het werken in dienstverband. Maar zzp’ers hoeven niet bang te zijn dat ze de komende jaren opeens fors meer belasting gaan betalen want de arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu