Terug naar Kennisbank

Omscholing zzp’er en flexwerker essentieel

Gepubliceerd op 2020-06-16

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht een verdubbeling van de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis. Vooral zzp’ers en werkenden met een flexibel contract zullen daardoor geraakt worden. Wat nu?

Historisch gezien is de crisis die ons te wachten staat ongekend, reageert Jan Schreuders van de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU). „De oorzaak is ook uitzonderlijk en wat Nederland betreft slechts te vergelijken met de situatie tijdens en vlak na de oorlog: de economie is van hogerhand stilgelegd. De gevolgen confronteren ons rauw met de achilleshiel van onze economie: een enorme tweedeling op de arbeidsmarkt.”

Aan de ene kant ziet Schreuders mensen met een vaste baan en toegang tot allerlei sociale zekerheden. Aan de andere kant honderdduizenden flexwerkers en gedwongen zzp’ers die via klussen hun inkomen bij elkaar proberen te sprokkelen.

Jongeren, laag opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Vooral jongeren, laag opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn volgens Schreuders wat betreft behoud van werk en inkomen uitermate kwetsbaar. „Deze tweedeling mogen we niet laten doorwerken in het opvangen van de gevolgen van deze crisis.”

Begeleiding van werk naar werk

Omscholing en begeleiding in de keuzes van loopbaan en werk zijn de komende jaren volgens de RMU’er essentieel. „Het is in het belang van de hele samenleving dat bij zo’n heroriëntatie iedereen gelijke kansen heeft. Dit is een vorm van sociale duurzaamheid die absoluut noodzakelijk is. Overheid en de sociale partners dienen dit maximaal te faciliteren.”

Bron: Reformatorische Dagblad

Heeft u vragen over uw situatie of interesse in een vrijblijvend loopbaangesprek?

Neem gerust contact op!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu