Terug naar Kennisbank

Politie & Ambtenaren #dankdag

Gepubliceerd op 2020-11-03

Bidden

  • of de overheid de wijsheid mag ontvangen om terughoudend beleid te voeren in ethische kwesties als euthanasie, abortus en gender, en geopolitieke ontwikkelingen (rond Brexit, de spanningen in de NAVO, de vluchtelingen);
  • of wijzelf de roepstem van het Covid-19 virus ter harte mogen nemen en ons leven in Gods hand stellen ipv zelfgenoegzaam doorleven.

Danken

  • dat we nog de gelegenheid hebben om, ook al is het met beperkingen, in vrijheid naar God's Woordverkondiging op te gaan.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu