Terug naar Kennisbank

Prinsjesdag 2020: De ingrijpende keuzes worden vooruit geschoven

Gepubliceerd op 2020-09-15

Met 50% van de kennis moeten we 100% van de besluiten nemen, aldus Mark Rutte eerder in de coronacrisis, toen we ons bevonden in dichte mist waarin er toch een koers bepaald moest worden. Ik weet niet of die mist nog steeds laag hangt, maar uit de miljoenennota blijkt in ieder geval geen dadendrang: echt ingrijpende maatregelen worden kennelijk doorgeschoven naar de toekomst.

Dat wil niet zeggen dat het kabinet zijn verantwoordelijkheid niet neemt. De geldkraan blijft goed open staan (de rentelasten op nieuwe schulden zijn verwaarloosbaar – wat een geluk!) om de brand van de crisis te beheersen en de economie blijvend aan te jagen. Maar wie gaat er echt iets merken van de beleidskeuzes die het kabinet met deze begroting heeft gemaakt?

De ondernemers en werkgevers worden in ieder geval niet vergeten! Een ruime 60 miljard wordt voor volgend jaar opzij gezet voor eventuele steunmaatregelen voor 139000 werkgevers in Nederland en hun ruim 2,5 miljoen werknemers. De (vooral aan de multinationals in het vooruitzicht gestelde) verlaging van de winstbelasting wordt omgezet in een investeringsaftrek, bedoeld voor bedrijven om uitgestelde investeringsslagen alsnog in te halen.

Zzp'er en andere zelfstandigen zullen merken dat hun fiscale voordeel verder op de helling komt te staan. Het kabinet maakt werk van de aanbevelingen van de commissie Borstlap om ook in fiscaal opzicht tot een gelijker speelveld te komen tussen werknemers en zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek zal verder worden afgebouwd. Aan de kant van de werknemers wordt ook aan een paar fiscale knoppen gedraaid, maar dan in positieve zin, waardoor het verschil in fiscale bevoordeling kleiner wordt. De zzp'er gaat er per saldo niet op achteruit, werknemers gaan er (door een hogere heffingskorting en een lager belastingtarief) iets op vooruit.

En dan is er nog dat investeringsfonds van 20 miljard. Los van de kritiek op de uitvoering de gedachte er achter is natuurlijk positief. Een vitale economie is belangrijk. Toch pleit de RMU voor meer dan een open geldkraan voor infrastructuur en industriële of technologische projecten. De coronacrisis heeft messcherp de ongelijkheid binnen de arbeidsmarkt en daarmee binnen de samenleving blootgelegd, en versterkt. Dat geeft meer ongelijkheid. De overheidssteun aan bedrijven kwam veelal ten goede aan diegenen met een vast contract, terwijl de flexwerkers hun baan verloren. Toch al sociaal kwetsbare moeten op zoek naar ander werk en naar omscholing. En het onderwijs en de zorg staan al onder continue druk van personeelstekorten en een gebrek aan middelen. De RMU roept op om een investeringsfonds voor sociale duurzaamheid in het leven te roepen. Een fonds dat primair bedoeld is om flink te investeren in een goed onderwijssysteem dat volop gelijke kansen biedt op duurzaam werk en omscholing voor iedereen, of het nu gaat om flexwerkers, zzp’ers of  vaste arbeidskrachten. Dit fonds kan tevens ingezet worden voor bij- en omscholing van werklozen als aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs en in de zorg en voor innovatie in deze sectoren, waardoor er meer contacttijd ontstaat met leerlingen en in de zorg met patiënten. Want dat heeft de crisis ook laten zien: hoe enorm belangrijk menselijk contact en onderlinge verbinding is.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu