Terug naar Kennisbank

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd op 2022-06-27

Op 19 april 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging en implementatie van de Europese-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze nieuwe richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 geïmplementeerd zijn. Maar wat betekent dit nu precies?

Informatieplicht

De werkgever is vanaf 1 augustus dit jaar verplicht om meer informatie te geven over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten bij aanvang van een dienstverband. Maar dit geldt ook voor al bestaande dienstverbanden. Denk hierbij aan:

  • Arbeidstijden, dagen of uren waarop flexibele arbeid zal worden verricht
  • Regelingen rondom overwerken
  • Aanspraak op betaald verlof buiten de vakantie om
  • Procedure en opzegtermijn rondom beëindiging van arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsplaats als die niet op een vaste locatie is
  • De van toepassing zijnde cao en pensioenfonds

Scholing en opleiding

Zo is de verplichte scholing en opleiding die vanuit wet of vanuit de CAO verplicht zijn straks arbeidstijd en dient zo veel als mogelijk ook onder werktijd plaats te vinden. Alle kosten hiervan zijn voor de werkgever en een eventuele overeenkomst is nietig. Deze wijziging geldt niet voor een gewenste opleiding of scholing. Het is dus goed om hier voor 1 augustus een onderscheid in te maken.

Nevenwerkzaamheden

Het is toegestaan om straks verschillende nevenactiviteiten te hebben, ook als de werkgever daar niet blij mee is. Een werkgever kan met ingang van de wet zich alleen nog op grond van een objectieve rechtvaardigingsgrond beroepen op een nevenwerkzaamhedenbeding. Objectieve redenen kunnen zijn de veiligheid en bescherming van bedrijfsinformatie. Om andere redenen mag de werkgever de werknemer niet meer belemmeren om buiten de werktijden ook nog voor een andere werkgever te werken.

Er zijn dus enkele wijzigingen die in meer of mindere mate invloed kunnen hebben bij uw werkgever. De wet legt enkele verplichtingen op bij de werkgever en bevat ook maatregelen ter bescherming van de werknemer.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu