Terug naar Kennisbank

Sociale duurzaamheid

Gepubliceerd op 2021-07-30

Duurzaamheid is in. Afval scheiden, isoleren, energieopwekking door zon en wind zijn daarvan bekende uitingen. Bedrijven die actief werk maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kijken vaak verder. Zij steunen bijvoorbeeld goede doelen met een sociale component. De RMU staat voor sociale duurzaamheid met een accent op relaties in arbeid en beroep.

Wat is duurzaam?
Duurzaam betekent dat iets bestendig, blijvend is. Sociale verhoudingen moeten ook duurzaam zijn. Dit betreft de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, maar ook de verhouding tussen ZZP-ers en de overheid of klanten en degenen die een dienst of product leveren. De RMU doordenkt vanuit sociale duurzaamheid ons sociale stelsel en arbeidsrelaties. Dat doen we vanuit een Bijbelse basis.

Sociaal duurzaam gericht op relaties.
God schiep mensen in relaties. Dat deed Hij om Schepper, schepsel en schepping te kennen en er goed mee om te gaan. De ander zien en kennen is een belangrijke sleutel in sociale duurzaamheid. Wie zo naar mens en wereld kijkt, heeft een Bijbelse kijk op heel het bestaan. Ook het werkzame bestaan. Respect voor de mens en de wereld waarin deze leeft, is op die manier respect voor de Schepper als het goed is.

Zonde is niet duurzaam
De schepping is niet gebleven zoals God haar maakte. De zonde heeft deze wereld en relaties verstoord. Daarom zijn er wetten, handhaving, controle, correctie en jurisprudentie gekomen. Het kwaad is te beteugelen maar niet uit te bannen. Herstel is wel mogelijk door Gods kracht en genade. 

Er is kracht en potentie in relaties. Dat gaf God mee in Zijn schepping. Dat vraagt om het ontplooien ervan. Omzien naar elkaar doet er toe. Het raakt ook de persoonlijke ontwikkeling. Daarom onderstrepen we het belang van studie- en ontwikkelmogelijkheden in organisaties als concrete voorbeelden van sociale duurzaamheid en inzetbaarheid.

Een tweede punt is aandacht. Aandacht voor je werk en de mensen met wie je werkt is een concrete uitwerking hiervan. Dat gaat over collega’, klanten en opdrachtgevers. In een tijd waarin individualisme bijna de standaard is geworden, is het belangrijk om in relaties de ander met aandacht te zien staan. Dan komt er ook ruimte en meer openheid voor de emotionele en geestelijke kant van het leven.

Dienstbaarheid
Al ons werk doen we voor Gods aangezicht: Coram Deo. De vraag is wat je als ondernemer wilt bereiken en met welke motieven of tegen welke prijs. Of andersom de vraag wie je als werknemer wilt zijn. Dat gaat niet buiten een moreel kader en levensbeschouwing om. Echte duurzaamheid is leven in verbinding of relatie met God. Dat raakt voluit de omgang met de mensen waarmee je werkt. Het zien van verschillende belangen en die in harmonie dienen is een mooie en moeilijke opdracht. Werken vanuit een Bijbels perspectief geeft een houding van respect en afhankelijkheid. Dan werken we met gevouwen handen in een gebroken wereld waarin we diep afhankelijk zijn en blijven van Gods zegen.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu