Terug naar Kennisbank

Sociale duurzaamheid en (her)waardering van de zorg

Gepubliceerd op 2020-08-20

De RMU is van mening dat de (her)waardering van de zorg veel meer is dan alleen het structureel verhogen van salarissen. Waardering voor beroepssectoren hangt samen met sociale duurzaamheid, en een prachtig bruikbaar voorbeeld hiervan is om het omscholingsbeleid en de opleidingen voor de zorgsector eens te herorganiseren.


Een ding is zeker in de huidige situatie: de coronacrisis gaat grote economische gevolgen hebben, nu en in de toekomst. Er komen ontslagen en in combinatie met de tekorten in de zorg, het onderwijs en bij de politie roept deze situatie om het omscholingsbeleid onder de loep te nemen. De RMU is van mening dat de instroom naar de vitale sector makkelijker gemaakt moet worden. Dit kan gerealiseerd worden door de omscholing naar de vitale beroepen te herzien.

Het wordt hoog tijd dat het kabinet ons een inzichtelijk plaatje voorschotelt waarin wij in kunnen zien wat de kosten en de mogelijkheden zijn van omscholing naar de vitale sector en welke kansen omscholing biedt op de arbeidsmarkt. Het tekort in de zorg is al langer een pijnpunt en er komen veel mensen op straat te staan. Als het omscholingsbeleid wordt herzien en mensen met hun capaciteiten en talenten de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en de overstap maken naar de zorg, het onderwijs of politie en defensie, creëren we met z’n allen een herwaardering voor de zorg en vullen we de tekorten in de zorg op. Daarnaast draagt een beter omscholingsbeleid ook bij aan een vermindering van het aantal mensen in de Werkloosheidwet (WW-uitkering).

Dit geldt trouwens niet alleen voor de zorg. Ook bij de politie en defensie en in het onderwijs zijn er tekorten die opgevuld kunnen worden door een beter omscholingsbeleid.

Studeren voor deze beroepen vraagt om een gerichte studiebeurs en de ruimte onder werktijd om te studeren. Maatwerk in opleidingen en flexibiliteit in de organisatie van de opleiding zijn belangrijk om het haalbaar te maken voor mensen die deze uitdaging willen oppakken. Dit is een voorbeeld van sociale duurzaamheid; de wederzijdse wil tussen werkgever en werknemer om in elkaar te investeren. Daarmee bedienen we ook de samenleving door genoeg docenten en verpleegsters aan het werk te hebben. Scholing vraagt tijd en energie. De RMU roept onze overheid op om daar extra geld voor vrij te maken op Prinsjesdag.

Daarmee waarderen we de genoemde vitale beroepen, maken we het probleem van personeelstekorten in deze beroepen kleiner en investeren we in mensen zonder werk. Dat is sociaal duurzaam.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu