Terug naar Kennisbank

Subsidie voor werkgevers die zorgpersoneel met long covid langer in dienst houden

Gepubliceerd op 2022-06-15

Werkgevers in de zorg die personeel met long covid langer in dienst houden, kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen. Het doel van deze maatregel is zorgwerkers die besmet zijn geraakt met corona langer de tijd te geven voor herstel en reïntegratie. Op die manier kan er ook meer personeel voor de zorg behouden worden.

Normaal gesproken is een werkgever bij ziekte verplicht om twee jaar (een deel van) het loon door te betalen aan de zieke werknemer. De subsidieregeling geldt voor werknemers in de zorg die ziek geworden zijn in de maanden tussen maart en december 2020. Van de werkgevers die de subsidie aanvragen wordt verwacht dat ze minimaal een half jaar en maximaal een jaar langer de werknemer in dienst houden.

Minister Helder van L:angdurige zorg benadrukt dat zorgwerkers die in de eerste maanden van de coronacrisis werkzaam waren extra steun en zorg moeten ontvangen. Er was immers veel onbekend over het virus en beschermingsmiddelen waren schaars. Op deze manier hoop het ministerie zorgwerkers en hun werkgevers perspectief te kunnen bieden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu