Terug naar Kennisbank

Waarom hijsen we de rode vlag (niet)?

Gepubliceerd op 2021-04-30

Op 1 mei 1975 wapperde voor het eerste de rode vlag (verwijzend naar het socialisme en de internationale socialistische beweging) vanaf het Rotterdamse stadhuis. De reacties waren niet onverdeeld positief. De een associeerden het terecht met 1 mei als dag van de arbeid puur socialistisch, revolutionair en vol klassenstrijd. Andere zuilen moesten er niets van hebben. In onze kring werd de rode vlag niet gehesen. Maar is er niet meer over te zeggen dat rood, links en socialistisch wanneer we praten over 1 mei? In Gods Woord vinden we hoe we werk moeten zien en waarderen.

1. Werk komt van voor de zondeval. Het bouwen en bewaren van de aarde was een opdracht van de scheppende, handelende en bouwende God. Werken is een onderdeel van Gods goede schepping. Dat is het beginpunt van ons denken en waarderen van werk.

2. De doornen en distels zijn na Genesis 3 gekomen. Evenals het ‘zweet uws aanschijns’. Werk ligt onder de vloek en gaat niet meer vanzelf. Er zijn altijd obstakels en moeilijkheden. Dat gaat arbeid en beroep niet voorbij.

3. In de Bijbel vinden we een lofzang over de arbeid van onze handen. Deze is te vinden in psalm 128. Na Genesis 3 en de uitgesproken straf en vloek is er ook zegen beloofd. In de gehoorzaamheid aan God en in het houden van Zijn geboden is er een begaanbaar pad door de doornen en distels.

4. Verder in het Oude Testament vinden we het boek Prediker. Is dan al ons werken ijdelheid? Voor wie doe je je werkt? In Prediker 3 vinden we een belangrijke duiding van Salomo: God geeft het werk. Werk van Hem, voor Hem en tot Hem. Dan verstaan we onze roeping en is er reden voor vreugde en blijdschap!

5. Paulus leert ons aan het eind van de Efezebrief in hoofdstuk 6 hoe we daarnaar moeten kijken. Vers 7: “Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;” Gehoorzamen in je werk met vrees en beven zoals je God dient. God en je naaste dienen in zelfverloochening. Met overgave je best doen in je aardse en dus tijdelijke baan tijdens je pelgrimstocht hier beneden.

6. God werkt nu nog steeds. Hij regeert en kan gebrokenheid helen. Vanwege de zondeval is Hij in veel hogere zin Zijn werk komen doen. Het noodzakelijk en door God gewilde heilswerk om een weg te openen tot behoud. Leven door geloof en bekering in navolging van Hem. Het doel is om voor Hem te leven tot we met Hem leven.

De RMU heeft een mooie, muzikale video gemaakt rond de thematiek van 1 mei. Je kunt deze video vinden vanaf 20.00u 1 mei op https://www.rmu.nu/youtube. We vinden het fijn als je je abonneert op onze socials en dit artikel en de video deelt met vrienden en familie.


Dit artikel is een korte samenvatting van een langer artikel dat op 1 mei 2021 verschijnt in het Reformatorisch Dagblad.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu