Terug naar Kennisbank

RMU opent vraagbaak voor de zorg

Gepubliceerd op 2020-05-28

Uit een enquête onder leden van de RMU en de NPV blijkt dat er veel vragen leven onder christelijke zorgprofessionals die te maken hebben met hun functioneren als professional én met dilemma’s die raken aan de zorg voor de patiënt. Veel van deze vragen zijn gerelateerd aan Covid-19 en de gevolgen ervan. Daarom start de RMU met medewerking van de NPV een digitale en telefonische vraagbaak voor zorgprofessionals.

Heb jij vragen of zorgen? Ga naar www.rmu.nu/vraagbaak of bel 0318-543030.

Christelijke zorgverleners ervaren knelpunten vanwege de coronacrisis. Zo is 4 op de 10 emotioneel belast door de eenzaamheid onder hun cliënten of patiënten. De vraagbaak is niet alleen bedoeld voor corona-gerelateerde vragen, maar ook om andere knelpunten kenbaar te maken waar zorgverleners in het werk tegenaan lopen.

Grenzen bereikt

RMU-bestuurder Jan Kloosterman: “We zien dat deze coronacrisis extra veel van onze zorgwerkers vraagt. En dat is niet alleen vanwege een hogere werkdruk omdat ze meer uren moeten draaien. Er komt ook mentaal veel op hun bordje terecht. Je zult maar 200% moeten werken, juist op de plekken waar je de gevolgen van het ongrijpbare virus van dichtbij ziet. En dan nog de angst om wellicht zelf besmet te worden.

Respondent: “Er komen gewoon taken bij, zoals bewoners met familie laten bellen, mensen naar buiten in de tuin zetten en weer binnen halen: fijn voor de bewoners, maar extra voor ons als personeel.”

Kloosterman: "Heel begrijpelijk dat de grenzen van zorgmedewerkers ook een keer bereikt worden. Daarom roep ik het kabinet op om man en macht in te zetten het zorgpersoneel bij te staan. En bovendien te zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. We roepen op hen te steunen waar mogelijk door te luisteren en problemen op te lossen.”

Repondent: “De onzekerheid over hoe lang het gaat duren, de beslissingen die je moet nemen over de zorg: wanneer ga je wat weer hervatten? En wat te doen als er een vaccinatie beschikbaar komt?”

NPV-directeur Diederik van Dijk: “Net als bij zorgprofessionals komen ook bij de NPV veel signalen binnen van de ingrijpende gevolgen van het coronavirus en de genomen maatregelen. Ten aanzien van vragen die specifiek raken aan het patiëntenperspectief willen we heel graag onze kennis en ervaring aan de zorgprofessionals ter beschikking stellen."

“Als je voor je eigen veiligheid en thuisfront een mondkapje wil dragen, dan moet dit kunnen.”

Waar kun je terecht voor vragen?

De digitale en telefonische vraagbaak van de RMU en NPV is een contactpunt waarin we luisteren naar zorgen, vragen en problemen. We proberen eventuele knelpunten op te lossen door het inzetten van de juiste mensen of organisaties. Zo zijn we solidair met en naast zorgwerkers.  

Alle zorgverleners die knelpunten ervaren, kunnen dit delen via de website www.rmu.nu/vraagbaak of via telefoonnummer 0318-543030.

Highlights uit de enquête

  • 40% van de medewerkers ervaart emotionele belasting doordat bewoners/patiënten zich eenzaam voelen. Slechts 35% geeft aan deze druk niet te voelen. Met de kennis van nu dat verpleeghuizen voorlopig nog beperkt open kunnen, zal de eenzaamheid en daarmee belasting voor zorgverleners waarschijnlijk toenemen.
  • Bijna een kwart van de medewerkers geeft aan zorgen en verdriet over patiënten mee naar huis te nemen.
  • 40% ervaart meer werkdruk door emotionele gevolgen van de coronacrisis bij patiënten/cliënten. Slechts 34% geeft aan niet meer werkdruk te ervaren. Ongeveer 1 op de 5 medewerkers geeft aan dat er binnen de instelling onvoldoende ruimte is om met anderen te spreken over de psychische werkdruk. Als we verwachten dat de coronacrisis voorlopig nog veel zal vragen van zorgverleners, zal het verlichten en bespreekbaar maken van werkdruk nadrukkelijk aandacht moeten krijgen.
  • Ruim 1 op de 4 ervaart een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen; 25% vindt ook dat de richtlijn te weinig voorschrijft.
  • Positief: 91% van de respondenten ervaart dat bewoners/patiënten/familie vertrouwen hebben dat er voldoende zorg wordt geboden.

Ga naar rmu.nu/vraagbaak

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu