Terug naar Kennisbank

Zware klappen voor econonie en arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 2020-05-15

De Nederlandse economie en arbeidsmarkt duiken in de rode cijfers, volgens het CBS. Zo krimpt de economie in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7%. Ook zijn er 21% minder vacatures ten opzichte van het laatste kwartaal: de grootste daling ooit. Het CPB doet er nog een schepje bovenop: er is een historische daling in aantal gewerkte uren (gemiddeld van 33 naar 28,5 uur per week).

Het CPB waarschuwt voor heel veel verborgen werkloosheid. "De toestand op de arbeidsmarkt is een stuk slechter dan we in de officiële cijfers zien," stelt Pieter Hasekamp (directeur CPB). "We hebben dit nooit eerder gezien. In de recessie in de jaren 80 en in de grote crisis van 2008/2009 hebben we niet dit soort getallen gezien. De economie is echt met een klap tot stilstand gekomen in bepaalde sectoren."

Wat nu? We vragen het aan Jan Schreuders, coordinator arbeidsvoorwaarden en manager Dienstverlening bij de RMU:

Hoe kijk je naar deze rode cijfers?

"Zoals verwacht zien we een dramatische achteruitgang. Zeker wanneer je bedenkt dat de lockdown vanwege het coronavirus pas half maart werd ingezet en de kwartaalcijfers ondanks de door het CBS toegepaste correcties daardoor eigenlijk nog vertekend zijn.

De hardste klappen vallen op dit moment in sectoren waarin relatief heel veel flexwerkers werkzaam zijn. Dat legt de achilleshiel van de Nederlandse arbeidsmarkt pijnlijk bloot. Maar ook in andere sectoren zal krimp optreden en als gevolg van een toenemende vraaguitval en dalend consumentenvertrouwen de werkloosheid sterk gaan toenemen.

Daarnaast zal er ook veel afhangen van de vraag op welke termijn en in welke mate er versoepeling van de beperkende maatregelen zal plaatsvinden."

Hoe moeten we hiermee omgaan?

"Het is noodzakelijk dat werkgevers en werknemers per sector met elkaar in overleg gaan over de vraag hoe er zo gezond en verantwoord mogelijk gewerkt kan worden, zodat versoepeling van de coronamaatregelen kan plaatsvinden en de krimp kan worden tegengegaan.

Verder is het nodig dat er in een tweede pakket met noodmaatregelen toch een vorm van een voorlopig verbod op ontslag komt. Niet omdat er geen ontslagen zullen vallen, want het is onvermijdelijk dat ondernemingen moeten gaan herstructureren. Maar er moet tijd gekocht worden zodat werknemers en werkgevers zich kunnen voorbereiden op die herstructurering en een maatwerkaanpak binnen de sector kunnen opzetten, bijvoorbeeld als het gaat om omscholing van mensen en heroriëntatie op de arbeidsmarkt."

Stel dat ik werkloos ben of raak? Of mijn bedrijf valt om?

"Ben je werknemer, dan adviseren je over je rechten en plichten, maar zeker ook over je perspectieven. We bieden loopbaancoaching aan voor mensen die zich moeten heroriënteren op de arbeidsmarkt en we staan klaar voor het geven van sollicitatietrainingen. Ook zullen we werknemers deskundig bijstaan als ze in een ontslagprocedure terecht komen.

Ben je ondernemer, dan zijn we sparringpartner bij het nadenken over de noodzaak en de mogelijkheden tot herstructurering. Eventueel begeleiden we ondernemers in het proces van afscheid nemen van werknemers en het beëindigen van contracten."

Wat kan ik zelf doen? Moet ik mijn uitgavenpatroon aanpassen?

"Ieders situatie is verschillend, dus dat is heel lastig te zeggen. Ik zou vooral adviseren: kijk vooruit op de langere termijn, en stel jezelf de vraag: hoe toekomstbestendig is mijn baan? Uit het verleden kunnen we leren dat een economische recessie altijd pas na twee, drie jaar het dieptepunt bereikt. Dus ook als je in een sector werkt waar het nu nog relatief goed gaat, betekent dat niet dat je daarmee dus 'safe' zit. Sta open voor scholing en ontwikkeling, en heroriënteer je desnoods. Uiteraard helpen wij je graag hierbij, dus neem gerust contact op."

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu