Terug naar Kennisbank

Als ik informateur was, dan…

Gepubliceerd op 2021-03-30

… zou ik eerlijk gezegd persoonlijk (als informateur mag je daar niet te veel van laten merken) niet blij zijn met deze verkiezingsuitslag. Gelukkig behielden de SGP en de CU hun zetels, maar die andere christelijke partij, het CDA, leverde weer flink in. En nu we inmiddels weten aan wie CDA-kiezers nu hun stem hebben gegeven, maakt dat somber. Veel CDA-kiezers gingen naar de D66 en de VVD, dus je vraagt je af voor hoeveel kiezers het CDA nog echt de partij is die stem geeft aan hun confessionele waarden en normen. Dat aantal wordt steeds minder: het CDA is inmiddels een gewone middenpartij, inwisselbaar voor ieder redelijk alternatief in het midden.

De christelijke politiek wordt daarmee steeds verder gemarginaliseerd. En met zoveel belangrijke thema’s op de agenda die werkelijk raken aan onze bijbelse waarden (het behoud van het christelijk onderwijs, vragen rondom het levenseinde en abortus, het gelijkheidsdenken) vind ik dit persoonlijk heel erg dat het christelijke geluid steeds verder wordt teruggedrongen.

Maar als informateur moet ik verder. En ik kan er niet omheen dat Nederland linkser wordt. Het geeft een vertekend beeld dat er rechts van de VVD ruimte is voor bijna 30 zetels. Deze zetels vertegenwoordigen namelijk geen verschuiving van links naar rechts als het gaat om economisch en sociaal denken. Veel “linkse kiezers” blijven wat dat betreft links, maar kiezen rechts omdat de rechtse partijen als de PVV economisch gezien nog steeds het sociaal-democratisch gedachtengoed vertegenwoordigen maar aan de andere kant wel aansluiten bij wat veel kiezers willen als het gaat om conservatief gedachtengoed. Dertig jaar geleden stemden 50 procent van de Rotterdammers Partij van de Arbeid, nu maar 5 procent. Terwijl Rotterdam toch echt geen kapitalistisch bolwerk is geworden.

Maar goed, ik moet gaan informeren. En ik kan er niet om heen dat deze crisis pijnlijk een tweedeling in onze samenleving heeft blootgelegd. Een tweedeling waarin mensen met een goede opleiding, inkomen en netwerk hun kansen wel blijven krijgen, maar de zwakkere groepen hun kansen zien afnemen. We zien ook een samenleving waarin de gevolgen merkbaar zijn van een zich terugtrekkende overheid die veel aan de markt heeft overgelaten. Een samenleving met veel onrust in vitale sectoren als zorg en onderwijs personeelstekorten, werkdruk, geld tekort: we kunnen zo niet doorgaan.
Ik zou streven naar een kabinet dat enerzijds ruimte laat aan ondernemerschap en dat stimuleert. Want ondernemerschap is de motor van onze economie. Het is ronduit belachelijk dat partijen als de PvdA en GroenLinks door middel van lastenverzwaring torenhoge rekeningen bij het bedrijfsleven neerleggen om de crisis te betalen. Dus alle ruimte aan ondernemers, stimuleringsmaatregelen waar dat kan en, niet in het minst, werk maken van de adviezen van de commissie Borstlap, zodat het voor ondernemers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.

En dat laatste brengt mij bij de andere kant: in veel opzichten moet Nederland socialer. Moet de tweedeling verkleind worden. Moet er inderdaad een toegang komen tot sociale zekerheid voor alle werkenden. Moeten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans krijgen. Moet onderwijs en bijscholing toegankelijk worden voor iedereen. Maar om dat mogelijk te maken, moeten barrières worden weggenomen, ook bij ondernemers. Zodat veel mensen gewoon goed en vast werk krijgen. Een kabinet waarin links en rechts elkaar ontmoeten, daar zou ik mij op richten.

Wat zou het mooi zijn als ik daar christelijke partijen bij zou kunnen betrekken. Want Gods getuigenis maakt wijs. En wijsheid is nodig bij allen die het land besturen. Wat zou het mooi zijn als ook ons landsbestuur zou uitstralen en uitdragen dat Gods geboden niet alleen goed zijn voor een gemarginaliseerde groep, maar voor heel ons land!

Als ik informateur was, zou ik daar om bidden.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu