Terug naar Kennisbank

Hoe kom je netjes van je personeel af?

Gepubliceerd op 2020-09-14

Voor de meeste ondernemers is dit iets ongaangenaams, maar zeker in crisistijd een bijna onvermijdelijke: het moment waarop je er niet meer omheen kunt een werknemer ontslag moet aanzeggen. En dat soms na een jarenlang dienstverband. Begrijpelijk dat emoties los komen, onbegrip en soms wel verwijten worden uitgesproken, en het allerergste: normale verhoudingen belanden in een juridische context. En dat praat opeens heel anders, nog los van het feit dat het arbeidsrecht soms echt glad ijs is.

Deskundige hulp inschakelen is eigenlijk een must. Daar zitten nadelen aan, want het gevaar is levensgroot dat juristerij leidt tot het innemen van standpunten en posities, en daarmee tot verharding. Aan de andere kant: je wilt geen fouten maken, niet voor je zelf en ook niet voor je werknemer. Blijft de vraag: kun je eigenlijk wel op een nette manier mensen ontslaan, of is dat per definitie een zaak van conflictueuze aard?

Onze ervaring leert dat ook met het inschakelen van juridische bijstand het mogelijk moet zijn dat beide partijen de houding en de insteek bewaren die er op gericht is om zoveel als mogelijk is (juridische) conflicten te voorkomen en in onderling overleg en in gezamenlijkheid tot een aanvaardbare oplossing te komen. Met die ervaring (en met onze kennis) staan we u overigens graag bij.
Het geven van ontslag blijft daarbij wel vragen om een juiste juridische inschatting: de feiten toetsen aan de juridisch mogelijke ontslaggronden, de haalbaarheid en mogelijke uitkomsten in kaart brengen, maar ook welke stappen er genomen zouden kunnen worden om tot een andere oplossing dan ontslag te komen. Mocht het ontslag toch de enige aangewezen weg blijven te zijn, dan helpen we u in de communicatie met de werknemer en met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst waarmee partijen beogen te voorkomen dat ze tegenover elkaar komen te staan en waarmee het einde van het dienstverband toch op een correcte manier wordt afgehecht.

Want als we spreken over een “net” ontslag, dan bedoelen we daarmee een ontslag zonder juridisch uitgevochten conflict, een ontslag waarbij beide partijen zelf over de voorwaarden zijn gegaan en over die voorwaarden overeenstemming hebben bereikt. Zo’n overeenstemming vereist wel de wil, met name ook van de werkgever, om mee te werken aan ontslagvoorwaarden die zowel wat betreft de juridische werkelijk als aan de onderlinge verhoudingen recht doen aan de situatie. Alleen kan een procedure bij de rechter vermeden worden. Anders gezegd: het vereist ook van de ondernemer soms een offer die hij liever niet zou brengen. De juridische werkelijkheid van ons arbeidsrecht brengt dat met zich mee. Aan de andere kant: het behoud van een relatie en het voorkomen van een conflict laat zich niet in geld uitdrukken. Net zo min als goed werkgeverschap.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu