Terug naar Kennisbank

Hoe snijd ik in mijn personeelsbestand?

Gepubliceerd op 2021-04-22

In tijden van crisis is het soms helaas nodig om te snijden in de loonkosten. Dit kan op verschillende manieren. U kunt toestemming voor een of meerdere ontslagen aanvragen bij het UWV. Veel vaker wordt er echter gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst waarin u met uw werknemer overeenkomt dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De vaststellingsovereenkomst biedt u en uw werknemer de mogelijkheid om verschillende vraagstukken praktisch op te lossen.

Deeltijdontslag

In sommige gevallen heeft het de voorkeur dat een groot deel of alle werknemers een deel van hun contracturen inlevert, in plaats van dat er een of twee werknemers volledig worden ontslagen. Hierdoor worden de gevolgen van de bedrijfseconomische crisis gezamenlijk gedragen.

Via het UVW zijn er geen mogelijkheden voor een zogenaamd deeltijdontslag, maar dit kan wel middels een vaststellingsovereenkomst worden geregeld. Wanneer dit in de vaststellingsovereenkomst juist wordt verwoord en wanneer een werknemer minimaal 5 arbeidsuren per week verliest, heeft de werknemer voor dit urenverlies recht op een WW-uitkering.

Betaling transitievergoeding

Daarnaast bent u als werkgever bij een (deeltijd)ontslag een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd. Wanneer een ontslag het gevolg is van een bedrijfseconomische crisis, is de betaling van deze transitievergoeding vaak een probleem. In een vaststellingsovereenkomst kunnen echter ook afspraken gemaakt worden over een betaling in termijnen.

Bij een deeltijdontslag kan er bijvoorbeeld ook afgesproken worden dat de transitievergoeding pas wordt betaald wanneer de werknemer (ooit) volledig wordt ontslagen of op een later tijdstip zelf volledig ontslag neemt.

Terugkeergarantie

Tenslotte is het snijden in het personeelsbestand er als het goed is op gericht dat er later (financieel) betere tijden aanbreken. In dat geval komt er een moment dat er opnieuw personeel aangenomen moet worden. Het kan voor uw werknemers een geruststelling zijn als er voor dat geval een terugkeergarantie in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen. In een dergelijke clausule kan dan worden bepaald dat u verplicht bent om, als er weer een vacature ontstaat, eerst de (gedeeltelijk) ontslagen werknemer de gelegenheid te bieden om weer terug te keren.

De RMU kan hierbij helpen

Denkt u er aan om werknemers te ontslaan en vraagt u zich af hoe de bovengenoemde zaken in een vaststellingsovereenkomst opgenomen kunnen worden? Neem dan contact op met de RMU. Wij helpen u graag bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst waar u en uw medewerker tevreden mee zijn.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu