Terug naar Kennisbank

Kunnen we verder na de tweede golf?

Gepubliceerd op 2020-10-21

We zitten in de tweede golf van het virus, en wat komt er daarna? De derde golf, die vierde? hebben we überhaupt uitzicht? Wat voor nut heeft het om het bedrijf weer een keer te sluiten, weer een periode met nauwelijks inkomsten, als het virus daarna gewoon weer oplaait? Omdat een virus nauwelijks te overwinnen valt? Is er enige zinnige zekerheid te ontlenen aan de gevolgen van een tweede lockdown, een derde, een vierde wellicht?

Bijna niemand brandt de handen aan de antwoorden op deze vragen. Ik neem het ze niet kwalijk, vooral onze regering niet. Ze staan voor onmogelijke keuzes in een dichte mist waarin het zicht minder dan 50 meter is. Ondertussen kan wel elke keus die de politiek maakt ons, de ondernemer, de werkgever (en zeker ook onze werknemers) keihard raken. Terecht dat we verantwoording vragen van maatregels en gemaakte keuzes. Maar inmiddels – en dat is het grote verschil met de eerste golf, toen er sprake was van één en al saamhorigheid en solidariteit – gaan we ook wijzen. Wijzen naar elkaar, en naar de overheid. Waarom wij dicht en zij open? Wij deden zo ons best. We horen het alom: verontwaardiging, in vergelijk met andere groepen of sectoren.

Het zou goed zijn als iedereen zou beseffen dat we van dat wij en zij af moeten, dat we de verontwaardiging rucksichtslos de kop in moeten drukken. Dat het er uiteindelijk om gaat dat we in gezamenlijkheid offers moeten brengen. Dat alle maatregelen een optelsom vormen, en dat iedereen, ondernemer, werknemer, kerk, vereniging, instituut, een bijdrage moet leveren. Een bijdrage die meer of minder pijn doet.

Dat gezegd hebbende, blijft de vraag naar het vooruitzicht, de hoop. Wat mij hierin stoort is het woord vaccin. Totdat het vaccin er is, zo wordt verkondigd, dan moeten we nog dit, dan lijden we nog dat. Maar als het vaccin er is, dan…. Alsof het vaccin het vooruitzicht is waar we naar toe werken. Alsof onze hoop op het vaccin moet zijn.

Ik hoop dat we allemaal beter zullen weten. Natuurlijk al vanwege de vele controverses die de introductie van een vaccin met zich mee zal brengen. Ik hoor er al een paar om me heen:

  • op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis mag ik niet meer werken als ik mij niet laat vaccineren;
  • mijn collega’s leggen druk op mij om mijn verantwoordelijkheid te nemen voor de volksgezondheid;
  • mijn werkgever ziet mij als een gevaar voor de collega’s als ik mij niet laat vaccineren.

Kortom: los van alle medische en ethische zaken rondom een vaccin: naast hoop zal het ook voor verwarring gaan zorgen. Maar er is meer. Als de Heere ons raadt ons betrouwen niet te stellen op prinsen of op de groten der aarde, of op wagens en paarden, zou Hij dan wel willen dat wij onze hoop en toekomstverwachting richten op een vaccin? Zullen wij niet veel meer vermelden van de Naam van de Heere, onze God? En wat we ook van een vaccin mogen vinden of er van verwachten, we altijd geloven en belijden dat de zegen van de Heere ook in die weg onmisbaar is?

Want Gij alleen, mijn schild en wapen, zult mij doen zeker wonen Heer’

Tot slot: mocht u zitten met vragen rondom de toekomst van uw onderneming, of hoe u moet handelen met betrekking tot de gezondheid en het welbevinden van uw werknemers, of heeft u andere vragen? Wij denken graag met u mee. Aarzel niet om met ons contact te nemen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu