Terug naar Kennisbank

NOW 3.0

Gepubliceerd op 2020-09-17

Het coronavirus heeft aanhoudende impact op de samenleving en de economie. Met ingang van 1 oktober worden daarom de steunmaatregelen als o.a. de NOW verlengd, maar gelijktijdig versoberd en stapsgewijs afgebouwd. De hoofdlijnen van de NOW 3.0:

Verlenging regeling

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt per 1 oktober verlengd voor een periode van negen maanden, bestaande uit drie tijdvakken van drie maanden. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet het omzetverlies in het eerste tijdvak ten minste 20% zijn, vanaf het tweede tijdvak is dat voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Vergoedingspercentage

Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak verlaagd; in het eerste tijdvak is de vergoeding 90%, waarvan 10% wordt ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks aan bedrijven wordt uitgekeerd, komt hierdoor uit op 80%. In het tweede tijdvak bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak 60%.

Vervallen ontslagboete

In de NOW 2.0 was de ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag verminderd. In de nieuwe regeling komt deze boete te vervallen. Bedrijven kunnen hun loonsom gedeeltelijk verlagen zonder dat zij daarvoor gekort worden op de subsidie. Het vrijstellingspercentage loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak toto 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers of de vertegenwoordiging daarvan bepalen of en hoe de loonsom verlaagd wordt, bijvoorbeeld door natuurlijk verloop. De reguliere regels uit het arbeidsrecht blijven gelden.

Verplichting stimuleren om- en bijscholing

Onder de NOW 3.0 blijven bedrijven verplicht om omscholing of bijscholing te stimuleren. Er geldt onverminderd een verbod op het uitkeren van bonussen en dividend. De opslag van werkgeverslasten blijft op 40%.

Voorschot

Net als in NOW 1 en 2 geldt dat de werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag krijgt en bij vaststelling de resterende 20% van dat bedrag.

Vanaf 16 november aanvragen

Aanvragen voor de regeling kunnen vanaf 16 november a.s. worden gedaan, waarbij de aanvraag (met terugwerkende kracht) ingediend kan worden voor het eerste tijdvak (oktober tot en met december 2020).

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu