Terug naar Kennisbank

Pinksteren: Begeisterung in je werk?

Gepubliceerd op 2021-05-25

Ze hebben er tien dagen op gewacht, de discipelen. Of toch vijftig, sinds Pasen? Wachten is misschien niet het goede woord: ze verwachtten, eendrachtig samen en in gebed. Maar toch wachten: ze hadden geen invloed op de komst van de Heilige Geest. Ze hadden alleen de belofte. Maar op het moment dat de Geest kwam – uitgestort zelfs – was er geen houden meer aan en zette alles zich in beweging. Tot op deze dag!

Na Pinksteren is er geen houden meer aan. De Heere vult en vervult, Zijn Geest gaat onstuitbaar door. We zien het aan de discipelen. Niet alleen de dag werd vervuld, maar ook hun huis en hun hart. En ze gingen spreken van Gods grootheid en goedheid. Zie Petrus: misschien diep van binnen nog met schaamte over zijn verloochening staat Hij daar, vervuld met de Geest van God, en spreekt hij vrijmoedig.

Pinksteren maakt dat we spreken. Dat we vertellen en doorvertellen. Zo gaat dat al eeuwen, zo is de Kerk gebouwd en heeft ze bijna twee millennia standgehouden ondanks alle stormen. En zo werkt God ook nog nu. Door Zijn Geest, in mensen en door mensen. Op iedere plaats waar Hij ons stelt. In de kerk, maar ook buiten de kerk: op ons werk, in ons bedrijf, met klanten.

Ho, misschien ga ik te snel. Misschien denkt u wel: Hij stapt wel erg makkelijk heen over de realiteit van alledag. De realiteit dat ik echt niet zomaar vrijmoedig met collega’s praat over de Heere en Zijn dienst. Dat het echt niet in me opkomt om met potentiele klanten over de kerk te beginnen. Of: hij moest eens weten hoe introvert ik ben als het om die dingen gaat. Pinksteren staat voor mij helemaal niet gelijk met vrijmoedigheid!

En toch: die Geest is uitgestort over alle vlees! En wat wil God daarmee? Hij wil dat ook wij van het wonder van Zijn genade spreken, en niet zwijgen. Hij wil dat ook door ons spreken mensen van buiten met Hem in aanraking worden gebracht. Hij geeft ons daarmee een roeping, een opdracht. Opdat ook wij niet meer zwijgen zouden kunnen. Ook niet op ons werk. Begeisterung, zeggen de Duitsers, ik heb er geen passend Nederlands woord voor. Maar u voelt hem wel aan.

En als het dan toch nog moeilijk ligt om op ons werk in die zin “Begeistert” te zijn: Vraag gerust grote dingen aan God, en verwacht gerust grote dingen van God. Och, dat Gij de hemel scheurde. Wel, die hemel is open. En we horen van rijke zegen! In ons werk, op ons werk. Al was het maar om voortaan niet meer vervuld te zijn van ons zelf, onze prestaties, onze onderneming, maar van de grote daden van God. Dat kan al de vrucht van Pinksteren zijn: meer zwijgen over je zelf en meer jubelen over de Heere.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu