Terug naar Kennisbank

Sportzomer: verlof en ziekmeldingen

Gepubliceerd op 2021-06-21

Een werknemer vraagt vrij omdat hij graag het EK voetbal wil zien, een bepaalde etappe in de Tour de France wil volgen of de Olympische Spelen niet wil missen. Keuze genoeg deze zomer, zolang Corona geen roet in het eten gooit. Als werkgever kan dit problemen opleveren, bijvoorbeeld met het rond krijgen van het rooster. Mag u dan een verlofaanvraag weigeren? Het klinkt wellicht als een schot voor open doel, maar dat is nog maar de vraag. In de eerste plaats: een werknemer hoeft niet te melden waarom hij vrij vraagt. Of dat inderdaad voor het EK is, of om een hele andere reden, weet u dus alleen als de werknemer dat zelf meldt. De hoofdregel is dat verlof wordt vastgesteld volgens de aanvraag van de werknemer. Een werkgever mag de aanvraag alleen weigeren als het inwilligen van het verzoek leidt tot ‘ernstige verstoring van de bedrijfsvoering die niet op een andere manier kan worden opgevangen.’ Daaraan is niet zomaar voldaan. Tegelijkertijd hoeft u dus ook niet overal mee in te stemmen, op het moment dat u dit goed kunt motiveren kunt u een aanvraag weigeren.

Een ander probleem kan zich voordoen in de vorm van ziekmeldingen. Ziekmeldingen voor het tijdstip dat een wedstrijd gepland staat, of juist een ziekmelding voor bijvoorbeeld de dag na de finale van het EK. Wat kunt u daar als werkgever mee? Bij een ziekmelding moet het loon in beginsel worden doorbetaald, tenzij er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld wachtdagen. Een ziekmelding kan niet zomaar worden geweigerd. Een werkgever kan wel een bedrijfsarts inschakelen, zeker als er twijfels zijn over de ziekmelding. In de praktijk lost dat echter weinig op, met name omdat dit soort ziekmeldingen vaak hooguit voor één of twee dagen zijn. Tegen de tijd dat een werknemer terecht kan bij de bedrijfsarts, is die waarschijnlijk al weer beter gemeld. Geen concrete oplossing dus. Wel een algemene tip: zorg dat de relatie met uw werknemers goed is. Dit leidt (ook in dit soort situaties) tot beduidend minder ziekmeldingen!

Twijfels over het toekennen van verlof, de specifieke regels uit de cao of een ziekmelding? Neem voor advies op maat contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu