Terug naar Kennisbank

Vakantiegeld in coronatijd

Gepubliceerd op 2021-05-25

Dit jaar dreigen veel werknemers geen vakantiegeld te ontvangen. Met name in de branches die hard zijn getroffen door de coronacrisis lijkt dit het geval. Wat kan/mag je als werkgever, getroffen door de coronacrisis, doen als je het vakantiegeld niet kan betalen?

De maand mei is doorgaans dé maand waarin het gebeurt: uitbetaling van het vakantiegeld. Veel werknemers kijken uit naar dit moment waarop ze bijna een dubbel salaris ontvangen. Dit geld wordt gebruikt voor vakanties, grotere aankopen, maar ook voor het afbetalen van schulden. Het vakantiegeld is een wettelijk recht. Als werkgever ben je dus verplicht om dit te betalen. Nu dreigen veel werknemers geen vakantiegeld te ontvangen. Kan je als werkgever nu zeggen: “Helaas, dit jaar even geen vakantiegeld”? Zo simpel is het niet. Je kan als werkgever niet eenzijdig besluiten om geen vakantiegeld uit te betalen of bepalen dat er dit jaar sowieso geen recht op vakantiegeld is.

Afstand doen?

Kan je in overleg met je werknemer afspreken dat deze afstand doet van zijn recht? Het zou toch eerlijk zijn als werknemers hun steentje bijdragen in deze moeilijke tijden? Op zich is dat mogelijk, maar er zijn uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is dat het niet kan als een werknemer een salaris heeft dat minder is dan drie keer het wettelijk minimumloon. En om een idee te geven: het minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder bedraagt bijna € 1.700,- per maand. In zo’n geval is alleen uitstel van betaling van het vakantiegeld mogelijk. Ook is het niet mogelijk als in de cao een recht op vakantiegeld is opgenomen.

Gespreid betalen

Met je werknemers afspreken dat ze het vakantiegeld gespreid ontvangen is misschien wel de beste optie. Als werkgever geeft je dat lucht in moeilijke tijden. En je werknemers krijgen alsnog hun vakantiegeld, zij het dat ze daar dan wat langer op moeten wachten. Wel is het zo dat het vakantiegeld ten minst een keer in het kalenderjaar moet worden uitbetaald. Afspraken hierover moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu