Terug naar Kennisbank

Vermindering huurprijs door corona?

Gepubliceerd op 2021-03-30

Door de huidige lockdown en de lockdowns die we in het afgelopen jaar hebben gehad, moesten met name winkeliers, kappers, restaurant- en caféhouders hun deuren tijdelijk gesloten houden. De gevolgen kennen we allemaal: de omzet viel grotendeels of zelfs helemaal weg. Aan de andere kant bleven de kosten wel gelijk. Werkgevers hielden hun loonkosten en huurders hun maandelijkse huur.

Hoewel de overheid bijsprong (en bijspringt) met allerlei steunmaatregelen, is dit voor veel ondernemers niet genoeg en staat hun voortbestaan zwaar onder druk. Ten aanzien van de huur zijn er de laatste tijd wat interessante uitspraken van rechters die huurders misschien wat lucht zouden kunnen geven.

Onvoorziene omstandigheden

Onlangs besliste de rechtbank Den Haag dat twee horecaondernemers recht hadden op 50% vermindering van de huur over de periode dat ze door corona gesloten waren. De rechter was van mening dat door corona het redelijk was dat, kortgezegd, de lasten verdeeld moesten worden. Daarbij haakte de rechter aan bij een artikel in de wet (artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek) wat spreekt over de mogelijkheid om overeenkomsten aan te passen of te wijzigen als gevolg van ‘onvoorziene omstandigheden’.

Goede onderbouwing

Om de verhuurder of wellicht een rechter te overtuigen dat een bepaalde huurkorting op zijn plaats is, is het nodig om financieel goed te onderbouwen waarom dit nodig is. De noodzaak hiervan blijkt ook uit rechtspraak. Een simpele verwijzing dat rechters andere huurders korting hebben gegeven is zeer waarschijnlijk niet voldoende. Uiteraard hangt het af van de omstandigheden of een huurkorting ook daadwerkelijk zal worden gegeven.

Webinar

Binnenkort willen we een webinar organiseren over dit onderwerp. Houd onze nieuwsbrieven, website en sociale media in de gaten voor de datum!


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu