Terug naar Kennisbank

Betonproductenindustrie

Gepubliceerd op 2021-03-26

De partijen bij de cao Betonproductenindustrie hebben op 4 februari 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 26 maanden van 1 augustus 2019 tot 1 oktober 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarisschalen worden gedurende de looptijd van de cao als volgt verhoogd:

  • 3% per 1 januari 2020
  • 1% per 1 januari 2021
  • 1% per 1 juli 2021

Omdat de loonsverhogingen in het verleden liggen zullen de verhogingen als volgt verwerkt worden: Per 1 juli 2021 worden de schaalsalarissen met 5% verhoogd. Echter, de werkgever die in 2020 de schaalsalarissen al collectief heeft verhoogd met 3%, verhoogt de salarisschalen per 1 juli 2021 met 2%.
In september 2021 heeft de werknemer die in dienst is bij een werkgever, vallend onder de cao, recht op een eenmalige uitkering die bestaat uit:

  • 1% van alle betaalde schaalsalarissen in januari 2021 tot 1 juli 2021, inclusief vakantietoeslag;
  • en bij werkgever die de schaalsalarissen in 2020 niet collectief heeft verhoogd een eenmalige uitkering die gelijk is aan 3% van alle in de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 betaalde schaalsalarissen, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, en 3% van alle betaalde schaalsalarissen in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, inclusief vakantietoeslag.

Reiskosten

De reiskostenvergoeding wordt verhoging van € 0,10 naar € 0,12 per kilometer met ingang van 1 januari 2021.

Duurzame inzetbaarheid

Cao partijen hebben afgesproken dat de huidige cao tekst wordt vervangen door de tekst in bijlage I en een paritaire werkgroep nader onderzoek gaat naar een verdere uitwerking van de DI dagen regeling, zie protocolafspraken.

Pensioen

Pensioenpremie

Cao-partijen hebben kennisgenomen van de verhoogde pensioenpremie met ingang van 1 januari 2021 en accepteren, op dit moment, dat het premieniveau hoger is vastgesteld dan het maximum opgenomen in de cao.

Voorzetting pensioenopbouw aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de pensioenopbouw bij een werknemer die gebruik maakt van het wettelijk aanvullend geboorteverlof ongewijzigd voortgezet.

Arbeidsongeschiktheid

Het bestaande cao artikel over arbeidsongeschiktheid wordt vervangen door de tekst in bijlage II.

Regeling onwerkbaar weer

De bestaande regeling wordt, met ingang van 1 januari 2021, vervangen door de regeling zoals opgenomen in bijlage III.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu