Terug naar Kennisbank

Betonproductenindustrie

Eindbod afgewezen

Februari 2020

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao betonproductenindustrie hebben eind vorig jaar een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. De leden van de andere vakorganisaties hebben niet ingestemd met het eindbod van de werkgever. In dit signaal leest u de mogelijke gevolgen voor deze ontwikkeling.

Stand van zaken

De betrokken vakorganisaties zullen de werkgeversorganisatie opnieuw een bericht gaan sturen. Hierin zal een responstijd van 2 weken worden opgenomen. Wanneer hier geen positieve reactie op volgt, komen er mogelijke actietrajecten. Dit kan diverse vormen aannemen. De RMU houdt de situatie voor u in de gaten en zal bij nieuws u hierover verder informeren.

________________________________________________________________

November 2019

Eindbod betonproductenindustrie

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao betonproductenindustrie hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. Zie de inhoud van het eindbod bij de downloads.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu