Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf

Gepubliceerd op 2021-01-06

De partijen bij de cao Schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Na een aantal onderhandelingsrondes werd duidelijk dat een loonsverhoging er vanwege de onzekere toekomstverwachtingen als gevolg van COVID-19 niet in zat. Wel was er ruimte om tot een afspraak te komen voor een eenmalige uitkering. LBV en OnderhoudNL zijn tot de volgende afspraak gekomen: Er vindt een eenmalige uitkering van 2,35 procent plaats per week 25 van 2021. Voor de bepaling van de hoogte van de eenmalige uitkering wordt uitgegaan van het loon dat de werknemer in de 12 maanden voorafgaand aan week 25 van 2021 bij de werkgever heeft verdiend.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu