Terug naar Kennisbank

Cao Waterbouw

Gepubliceerd op 2021-05-04

De partijen bij de cao Waterbouw hebben op 14 april 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO Waterbouw krijgt een looptijd van 1 jaar, van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarissen worden per 1 april 2021 verhoogd met 2,5 procent.

Tarieven voor vergoedingen

De tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in artikel 17 (wacht), 26 (toeslagen en vergoedingen) en 29 (verlies van uitrusting en andere eigendommen van de werknemer) worden eveneens per 1 april 2021 verhoogd met 2,5 procent.

Artikel 27 vervalt

Artikel 27 (EHBO-diploma, BHV-diploma) komt per 1 april 2021 te vervallen, het daarmee vrijvallende budget wordt toegevoegd aan het budget Duurzame inzetbaarheid.

Verplichte snipperdagen

Voor het vakantiejaar 2021/2022 zijn 14 mei, 27, 28, 29, 30 en 31 december 2021 aangewezen als verplichte snipperdagen.

Duurzame inzetbaarheid

Cao-partijen hebben een paritaire werkgroep gevraagd om nader onderzoek te doen naar Duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in combinatie met andere maatregelen waardoor werknemers hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken. Het onderzoek richt zich in ieder geval op de mogelijkheden van een regeling om 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken voor werknemers met zwaar werk.

Voorts zijn cao-partijen akkoord gegaan met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne voor Duurzame inzetbaarheid. Voor cao-werknemers is er de mogelijkheid om tot maximaal 1.000 euro per jaar te besteden aan cursussen en trainingen die via de werkgever bij het OenO-fonds Waterbouw kunnen worden gedeclareerd.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu