Terug naar Kennisbank

Cao Woondiensten

Gepubliceerd op 2021-03-17

De partijen bij de cao Woondiensten hebben op 23 februari 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De CAO krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
De salarissen worden per 1 juli 2021 structureel verhoogd met 2,25 procent. Daarnaast ontvangen de werknemers, onder voorwaarden, een eenmalige uitkering van 550 euro bruto;

  • de eenmalige uitkering wordt uitbetaald bij de salarisuitbetaling in april 2021 mits de achterbannen van betrokken partijen het resultaat hebben goedgekeurd;
  • de werknemer moet op 1 april 2021 in dienst zijn;
  • werknemers die volgens hun arbeidsovereenkomst op 1 april 2021 minder dan 36 uur per week werken, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato;
  • gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers met een WIA-uitkering krijgen op hun verzoek de eenmalige uitkering in tijd (in plaats van geld) uitgekeerd (waarbij de tijd door de werkgever wordt berekend aan de hand van de uurwaarde van de werknemer conform artikel 9.2 CAO Woondiensten). Tevens wordt de bereikbaarheidsdienstvergoeding verhoogd met 2,25 procent per 1 juli 2021.

Afgesproken is dat werknemers van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 een thuiswerkvergoeding ontvangen van 2 euro per thuis gewerkte dag.

5 mei 2021

Ondanks dat 5 mei 2021 geen lustrumjaar is, hebben de partijen een eenmalige uitzondering gemaakt zodat 5 mei in 2021 ook een feestdag is.

Pensioenakkoord

Voorts is als gevolg van het pensioenakkoord, vanaf 1 januari 2021, de wettelijke grens voor verlofsparen verruimd van 50 naar 100 x de wekelijkse arbeidsduur. Naast de regels rond verlof en bovenwettelijk verlof biedt de CAO Woondiensten op dit moment (binnen het Woondiensten Cafetariasysteem) de mogelijkheid om maximaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan te kopen. Betrokken partijen zullen, in lijn met het pensioenakkoord, het komend jaar de mogelijkheden van (fiscaal vriendelijk) verlofsparen in de sector Woondiensten onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten of, en zo ja, op welke wijze het verlofsparen in de sector meer kan aansluiten bij wettelijke regelgeving.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu