Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Houtverwerkende Industrie

Gepubliceerd op 2021-04-06

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Houtverwerkende Industrie hebben op 22 maart 2021 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2022.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
De werkgevers bieden een loonsverhoging van 1 procent per 1 juni 2021, 1 procent per 1 september 2021 en 0,5 procent per 1 december 2021.
Daarnaast betalen de werkgevers per 1 maart 2022 en eenmalige uitkering van 100 euro bruto.

Premie Sociaal fonds

Tevens wordt de premie voor het Sociaal fonds voor de werkgevers verhoogd met 0,1 procent naar 0,58 procent. De CAO wordt hiermee onverkort voortgezet, waaronder de activiteiten voor werkingssfeer en naleving.

Onderzoek naar zwaar werk

Voorts gaan CAO-partijen onderzoek laten doen naar zwaar werk in de sector.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu