Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

Gepubliceerd op 2023-02-16

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao ICK hebben op 3 februari 2023 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • Per 1 januari 2023: 6%

Generatiepact

Als aanbeveling wordt in de cao het generatie-pakt opgenomen. Werkgever en werknemer kunnen op vrijwillige basis en met wederzijdse goedkeuring gebruik maken van het generatiepakt. De pensioenregeling biedt de mogelijkheid om uitvoering aan het pensioen gedeelte te geven.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Het volledige eindbod vindt u bovenaan onder het kopje Downloads.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu