Terug naar Kennisbank

Eindbod Doe-Het-Zelf-Branche

Gepubliceerd op 2020-12-18

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Doe-Het-Zelf-Branche hebben op een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 20 maanden, van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 februari 2021:
+1,5%

Werknemers die op peildatum 1 december 2020 in dienst zijn en werkzaam in de bouwmarkten, ontvangen in december 2020 een eenmalige uitkering van 2 procent over het uitbetaalde brutoloon van januari 2020 tot en met november 2020 gedeeld door 11 maal 12.

Indien de omzet in 2021 gelijk is aan de omzet in 2020 ontvangen werknemers werkzaam in de bouwmarkten wederom een eenmalige uitkering van 2 procent over het uitbetaalde brutoloon in 2021.

Roosteronderzoek

Voorts willen werknemers meer inspraak bij het opstellen van roosters. Werkgevers lopen bij het maken van roosters tegen CAO-grenzen aan waardoor evenwichtige inzet van teams niet altijd mogelijk is. Werkgevers stellen voor gedurende de looptijd van de CAO te onderzoeken hoe aan wensen van beide partijen beter tegemoet kan worden gekomen.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu