Terug naar Kennisbank

Glastuinbouw

maart 2020

Het eindbod van FNV en CNV is niet geaccepteerd door de werkgevers. Daarmee heeft de oude cao nawerking en zijn er geen wijzigingen zoals hieronder beschreven. Zolang er geen geen cao is, is de enige wijziging de aanpassing aan het wettelijk minimum loon van de onderste loonschalen. Voor het overige hoeft de werkgever niets aan te passen.

Eindbod cao Glastuinbow

FNV en CNV hebben bij de cao Glastuinbouw na het vastgelopen overleg op 25 februari een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken werkgeversorganisatie. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 1,5 jaar. Van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.

Lonen In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

  • 1 maart 2020: +2%
  • 1 september 2020: +1%
  • 1 maart 2021: +1,5%

WAB

Partijen konden er niet uit komen op het onderwerp hoe de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans effect zou gaan hebben op de sector. Daarom is in het eindbod nu opgenomen dat de vakorganisaties kunnen leven met een afwijking van de standaard aanzegtermijn van 4 dagen. Maar dan moet de werknemer daar ook wel een vergoeding voor ontvangen. Hoe later de werkgevers zijn medewerkers nog afzegt, hoe hoger de vergoeding.

Minder flex

De vakorganisaties willen de hoeveelheid flexcontracten in de sector terugdringen. Daarom is er in het eindbod opgenomen dat werkgevers iemand een vast contract moeten aanbieden na 12 maanden.

Wettelijke vakantiedagen

De termijn voor de verjaring van de wettelijke vakantiedagen wordt teruggebracht van 5 naar 2 jaar. Dagen die er op dit nog staan blijft de termijn van 5 jaar voor gelden. Er moet een goed systeem komen waardoor medewerkers ook weten welke dagen als eerste verjaren en ook als eerste opgenomen worden. Als aangevraagd verloven worden afgewezen, vervalt de termijn van 2 jaar.

Jaarurensystematiek

In de cao zal worden opgenomen dat voor uitzendkrachten de Jaarurensystematiek (JUR) kan worden toegepast). De werkgever moet dit wil minimaal 1 maand van te voren schriftelijk overeenkomen. Het kan ook direct gebruikt worden als het, bij aanvang van het dienstverband, direct in het contract is vastgelegd.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken werkgeversorganisatie. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu