Terug naar Kennisbank

Glastuinbouw

Gepubliceerd op 2020-11-12

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Glastuinbouw hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2022.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:
Per 1 januari 2021: + 1,5%
Per 1 oktober 2021: + 0,5%
Per 1 april 2022: + 2%

Bij het eindbod behoort een uitzonderingsregeling voor werkgevers die in zwaar weer verkeren als gevolg van de coronacrisis. Zij kunnen de loonsverhoging van 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 in overleg met hun OR, PVT of werknemersoverleg 6 maanden later laten ingaan.

Overige afspraken

Het totale eindbod bevat nog aantal andere punten waarover al in een eerder stadium van de onderhandelingen overeenstemming is bereikt. Afgesproken is onder andere dat de Colland premie voor werknemers tot 21 jaar in 2021 niet wordt geheven, waarbij werknemers onder de 21 jaar wel gebruik kunnen maken van de regelingen.

Voorts zal een studie naar de mogelijkheden betreffende zware beroepen en vroegpensioen worden uitgevoerd tijdens de looptijd van de cao.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu