Terug naar Kennisbank

Kunsteducatie en Bibliotheken

Gepubliceerd op 2020-06-06

 

juni 2020

Voorstel cao kunsteducatie en openbare bibliotheken

De partijen bij de cao kunsteducatie en openbare bibliotheken hebben in juni een nieuw voorstel richting hun leden gestuurd om te komen tot een nieuwe cao. De onderhandelingen hiervoor zijn sinds 2018 bezig. In dit signaal vindt u de belangrijkste punten uit dit voorstel op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, namelijk van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 januari 2020:
+3%

Per 1 januari 2021:
+2%

Daarnaast wordt de hoogte van de eindejaarsuitkering per 1 januari 2020 vastgesteld op 3,25 procent (met een minimum van 150 euro bruto per jaar) conform de hoogte van de eindejaarsuitkering uit de huidige CAO Openbare Bibliotheken. Dit betekent voor Kunsteducatie-werknemers een verlaging van de eindejaarsuitkering van 5 procent naar 3,25 procent. Deze verlaging wordt voor Kunsteducatie-werknemers volledig gecompenseerd in hun salaris.

Salarisschalen

Vooralsnog worden beide salarisgebouwen (uit de respectievelijke CAO's Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken) opgenomen in de nieuwe cao.

Werkgevers stellen voor dat nieuwe werknemers die in dienst treden na inwerkingtreding van de nieuwe gezamenlijke cao als volgt worden ingeschaald: OB-functies in OB-schalen; KE-functies in KE-schalen en Algemene functies volgens OB-schalen.

Cao-partijen maken een protocolafspraak met een concreet stappenplan om gedurende de looptijd van de cao tot 1 loongebouw komen.

Tevens worden de jeugdschalen uit de CAO Openbare Bibliotheken afgeschaft. Scholieren, studenten en vakantiekrachten worden buiten de werkingssfeer van de CAO gebracht.

Kleine contracten

In het voorstel voor deze cao is opgenomen dat medewerkers met een klein contract (minder dan 8 uur per week gemiddeld) op maximaal 2 dagen per week worden ingeroosterd.

De inhoud van het voorstel wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu