Terug naar Kennisbank

Cao Reformatorisch PO 2019-2020 afgesloten

Gepubliceerd op 2020-07-17

De RMU en de VGS hebben een akkoord bereikt over de cao reformatorisch PO 2020/2021. Na de zomer vakantie zal de tekst van deze cao aan de leden worden voorgelegd voor een ledenraadpleging.

Inhoud cao

Deze cao met identiteitsbepalingen staat naast de ‘landelijke’ cao PO, waarvoor onlangs ook een akkoord is bereikt door de PO-Raad en de bonden. De wijzigingen in de cao reformatorisch PO zijn vooral technisch van aard. Nieuw zijn de billijkheidsbepaling en het artikel met de werkingssfeer. Voor het overige treft u bepalingen aan over bijvoorbeeld de identiteitscommissie en de leer-levenbepaling, die overigens ongewijzigd zijn gebleven.

Gebruikersversie

Na de ledenraadpleging willen we weer een gebruikersversie voor onze scholen maken, waarin de bepalingen uit de cao reformatorisch PO geïntegreerd worden in de nieuwe cao PO. Gelet op de korte looptijd van de cao zal deze alleen digitaal beschikbaar komen.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu