Terug naar Kennisbank

Eindbod cao Meubelindustrie

Gepubliceerd op 2021-03-26

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao Meubelindustrie hebben op 15 maart 2021 een verbeterd eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen: Gedurende de looptijd van de nieuwe CAO worden de daadwerkelijk betaalde lonen en de lonen in de loonschalen op 1 mei 2021 verhoogd met 2 procent en op 1 september 2021 verhoogd met 1,5 procent.

Loonsverhoging 2021 tijdelijk omzetten in vrije tijd

Werkgevers die het tijdelijk financieel lastig hebben wordt de mogelijkheid geboden om in overleg met de Ondernemingsraad/PVT of een meerderheid van het personeel en met schriftelijke instemming de loonsverhogingen in 2021 tijdelijk om te zetten in vrije tijd. Indien de extra verlofdagen niet kunnen worden opgenomen voor 1 januari 2022 moet schriftelijk de afspraak gemaakt worden of de waarde van de uitgestelde loonsverhoging wordt uitbetaald of als verlof behouden wordt. Met ingang van 1 januari 2022 dient het loon alsnog verhoogd te worden met de bovengenoemde percentages.

Loonontwikkeling

Om werknemers een beter perspectief op een goede loonontwikkeling te bieden, zullen CAO-partijen samen onderzoek doen naar een verbetering van het loongebouw, dat per 1 januari 2022 zal ingaan, zal aansluiten bij de ervaring van werknemers in plaats van leeftijd. In loonschaal A tot en met E zullen minimaal 2 ervaringsjaren aan de functies gekoppeld worden. Voorts zal het functiegebouw uitgebreid worden met functiegroepen F en G. Er zal extra aandacht besteed worden aan loonschaal A, in verband met de hoogte van het wettelijke minimumloon.

RVU-/zwaar werkregeling

De werkgevers willen afspraken maken met de vakbonden over een RVU-/zwaar werk-regeling binnen het subsidiekader van de MDIEU-regeling (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden), zodat zij met ingang van 1 januari 2022 van deze regeling gebruik kunnen maken. Voorgesteld wordt om die mensen die eerder willen stoppen, die gelegenheid te geven vanaf het moment dat ze 65 jaar worden, op dat moment zwaar werk verrichten en 20 van de 25 jaar in de sector hebben gewerkt.

Leeftijdsgrens overwerk

In het kader van leeftijdsonafhankelijk personeelsbeleid, verbeterde arbeidsomstandigheden en verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers wordt voorgesteld de leeftijdsgrens om overwerk en werk in ploegendiensten te weigeren te verhogen van 57 naar 60 jaar. De leeftijdsgrens om nachtwerk te weigeren blijft onveranderd op 55 jaar.

Recht op 4-daagse werkweek

Voorgesteld wordt om het recht op een 4-daagse werkweek vanaf 55 jaar voortaan te koppelen aan de leeftijd van 58 jaar passend bij de 80/90/100 -regeling, waarin premiecompensatie pas vanaf 10 jaar voorafgaande aan de pensioenrichtleeftijd mag plaatsvinden.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu