Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Meubelindustrie en Interieurbouw

Gepubliceerd op 2021-12-03

De partijen bij de cao Meubelindustrie en Interieurbouw hebben op 25 november 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De CAO krijgt een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 februari 2022 verhoogd met 3 procent. 
  • Het vast overeengekomen salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met 3,25 procent.


Met ingang van 1 januari 2022 wordt een nieuw minimum functie- en loongebouw ingevoerd op basis van de ORBA-systematiek. Hierover meer informatie in het onderhandelingsresultaat dat als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd.

Kilometervergoeding
De kilometervergoeding om met de eigen auto naar een klus of karwei te rijden wordt verhoogd naar € 0,35.

Medisch onderzoek
Ter bevordering van de gezondheid is het verplicht elke 3 jaar een uitgebreid medisch onderzoek (PMO) met de mogelijkheid voor fysieke check, aan te bieden aan werknemers.

Thuiswerkvergoeding
De werknemer ontvangt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuis gewerkte dag.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu