Terug naar Kennisbank

Onderhandelingsresultaat cao Waterbedrijven

Gepubliceerd op 2022-11-17

De partijen bij de cao Waterbedrijven hebben op 9 november 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen per 1 januari 2023 verhoogd met een nominaal bedrag per maand:

 • Voor de salarisschalen 2 tot en met 8 bedraagt de verhoging 176 euro bruto per maand bij een voltijds dienstverband. 
 • Voor de salarisschalen 9 tot en met 13 geldt de volgende staffel:
  • salarisschaal 9: 195 euro bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
  • salarisschaal 10: 219 euro bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
  • salarisschaal 11: 248 euro bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
  • salarisschaal 12: 281 euro bruto per maand bij een voltijds dienstverband.
  • salarisschaal 13: 334 euro bruto per maand bij een voltijds dienstverband.


Als tegemoetkoming van de gestegen kosten in 2022 ontvangen werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn, met het salaris van december 2022 een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto ongeacht de omvang van het dienstverband.
Tevens zullen met ingang van 1 januari 2023 alle werknemers (ook uitzendkrachten) minimaal 14 euro bruto per uur verdienen.

Levensloopregeling

De Levensloopregeling is per 1 januari 2022 door de overheid beëindigd. De ‘Levensloopbijdrage’ van 1,5 procent van het maandinkomen zoals deze in het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB) is opgenomen zal per 1 januari 2023 worden vervangen door een ‘Duurzame Inzetbaarheidstoeslag’ van 1,5 procent van het maandinkomen. Deze bijdrage is, evenals de ‘Levensloopbijdrage’ niet pensioengevend.

EB-budget

Voorts wordt de huidige regeling EB-budget aangepast zodat het door werknemers is in te zetten voor loopbaanadvies, opleidingsadvies, advies financiële fitheid en gezondheidsadvies.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.
 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu