Terug naar Kennisbank

Principeakkoord cao HBO

Gepubliceerd op 2021-09-23

De partijen bij de cao HBO hebben op 14 september 2021 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • De salarissen worden per 1 februari 2022 verhoogd met 2 procent.
  • De werknemers ontvangen in november 2021 een eenmalige uitkering van 880 euro bruto.

Werkdruk
De werkdruk in het HBO is al enige jaren achtereen een serieus punt van zorg voor zowel werknemers als voor werkgevers. De coronacrisis en de digitalisering van het werk hebben het werkdrukvraagstuk extra aangescherpt. Gelet hierop zullen cao-partijen de bestaande werkdrukplannen herijken en aanscherpen.

  • Vitaliteitspact

Afgesproken is dat gedurende de looptijd van de cao een onderzoek zal worden gedaan naar de wenselijkheid, haalbaarheid en betaalbaarheid van een vitaliteitspact.

  • Instroom nieuwe werknemers

Voorts treffen cao-partijen een tijdelijke regeling tot ultimo 2025 om de instroom van nieuwe werknemers goed te begeleiden en werkdruk te verlichten. De regeling beoogt oudere werknemers te faciliteren opdat hun kwaliteiten worden behouden voor het onderwijs en zij vitaal de AOW-leeftijd kunnen bereiken. Cao-partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om deze regeling gereed te hebben voor 1 april 2022.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu