Terug naar Kennisbank

Retail non-food

Gepubliceerd op 2022-06-14

De werkgeversverenigingen en de vakbonden - CNV, AVV, De Unie en RMU Werknemers - hebben een onderhandelings-resultaat voor de cao Retail non-food. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit onderhandelingsresultaat.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 6 maanden, van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023.

Loonsverhoging

Tijdens de looptijd van de cao worden de lonen en loonschalen als volgt verhoogd:

  • De salarisschalen en de salarissen binnen deze schalen stijgen met 4,36 % per 1 juli. In deze sector wordt al jaren de verhoging van de minimumlonen gevolgd, die is per 1 juli 1,81%. Daarnaast wordt de door het kabinet aangekondigde extra verhoging van de WML met 2,5 % per 1 januari 2023 alvast naar voren gehaald.
  • Werknemers die boven de cao-loonschaal zitten, maar minder dan 4.000 euro bruto per maand verdienen, ontvangen per 1 juli eenmalig 2,5% over 6 bruto maandsalarissen.

Overige afspraken

Daarnaast zijn er nog diverse afspraken gemaakt:

  • Werknemers die al in dienst zijn, hebben voorrang bij vacatures.
  • Een gebroken dienst mag je weigeren.
  • Winkelpersoneel mag niet verplicht worden om meer dan 2 avonden te werken, uitgezonderd december.
  • Er komt een thuiswerkvergoeding.

Daarnaast gaan cao-partijen een aantal dingen onderzoeken. Het gaat dan over onderzoeken naar beloningen, flexibiliteit, mensen die boven de loonschaal zitten en wensen van jongere generaties. Het volledige onderhandelingsresultaat vindt u hiernaast als download.

Kortlopende cao

Deze kortlopende cao wordt afgesproken omdat de onderhandelaars nog bezig zijn met onderhandelingen op andere onderwerpen. Zo wordt er nog een onderzoek uitgevoerd naar een regeling in de cao over flexibel werken, loon bij vervanging van een hogere functie en behoeften van jongere generaties binnen de sector. Om te voorkomen dat er geen loonsverhoging zou komen op 1 juli, is besloten om deze kortlopende cao af te spreken. Hierbij ontvangen medewerkers wel een salarisverhoging en hebben de onderhandelaars de tijd om over de andere onderwerpen door te onderhandelen, voor de volgende cao die ingaat op 1 januari 2023.

Standpunt RMU

RMU Werknemers ziet de uitdagingen die de winkelstraat nog steeds heeft, maar vindt het goed dat er nu een mooie loonsverhoging is overeengekomen. Coördinator arbeidsvoorwaarden van de RMU Jan Schreuders: ‘We hopen dat deze loonsverhoging de sector aantrekkelijker maakt voor werkzoekenden en op die manier ook helpt in de uitdagingen rond het personeelstekort waar deze sector veel mee geconfronteerd wordt.’ Het gesprek met de werkgevers is nog niet afgelopen. Per 1 januari 2023 volgt er opnieuw een cao, waarover op dit moment nog onderhandeld wordt.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd, worden de gemaakte afspraken definitief.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu