Terug naar Kennisbank

Taxivervoer

Gepubliceerd op 2020-10-22

De partijen bij de cao Taxivervoer hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De Cao kent een looptijd van 1 jaar, te weten vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
Per 1 januari 2021:
+ 1,5%

De Taxibranche heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Veel taxibedrijven hebben een groot deel van hun wagenpark aan de kant gezet en zelfs tijdelijk uit de verzekering gehaald. Tijdelijke contracten zijn op grote schaal niet verlengd.
Cao-partijen hebben afgesproken dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk in dienst houden. Waar dat niet mogelijk is, zal volop worden ingezet op werk-naar-werk-trajecten. Dat betekent dat werknemers actief worden geholpen met scholing, gericht op een nieuwe baan. Verder komt er een mobiliteitscentrum, dat vraag naar en aanbod van chauffeurs bij elkaar gaat brengen en ook een rol kan gaan spelen bij tijdelijke detachering, binnen of buiten de branche.

Pauzeregeling en loon bij ziekte

Verder is afgesproken dat gedurende de looptijd van de nieuwe CAO tot een nieuwe regeling rondom de pauzes wordt gekomen.

Ook krijgen zieke werknemers in de derde tot en met de achtste ziekteweek nog 80 procent van hun salaris (dit was 70 procent). Na acht weken gaat de loondoorbetaling naar 90 procent.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu