Terug naar Kennisbank

55plus wordt RMU Senior

Gepubliceerd op 2020-04-12

RMU 55plus ontstond in 2005. De RMU besefte dat zij iets kon betekenen voor de groeiende groep oudere leden. De RMU wilde deze groep met toegespitste dienstverlening bijstaan.
“Al snel begon het bestuur destijds met het organiseren van bijeenkomsten,” vertelt Wim Fieret, de huidige voorzitter van 55plus. Onverwacht bleek er vraag naar bezinning en
ontmoeting te zijn.

Nu, vijftien jaar later, is er wat dat betreft niet veel veranderd. Nog vorig jaar was de excursie naar het Europees Parlement in Brussel binnen enkele uren volgeboekt. Maar op de werkvloer van werkend Nederland staan de ontwikkelingen niet stil. Reden voor RMU 55plus om haar naam te veranderen naar RMU Senior.

Wim Fieret: “We zagen al langer dat de gemiddelde leeftijd van de deelnemers van de bijeenkomsten en activiteiten boven de pensioenleeftijd lag. Het is verleden tijd dat mensen na 40 dienstjaren mogen stoppen, allerlei vormen van pre-pensioen zoals de VUT, zijn inmiddels verdwenen.
Er is juist een andere ontwikkeling door de opschuivende pensioenleeftijd. We zien dat ouderen door moeten gaan tot hun 67e levensjaar.”

Opschuiving van de pensioenleeftijd betekent feitelijk een splitsing in de ouderendoelgroep: de groep die betaalde arbeid verricht, bijvoorbeeld iemand van 66 jaar, en zij die volledig gepensioneerd zijn. “We zien dit ook terug bij onze bijeenkomsten. Voor gepensioneerden is het veel gemakkelijker om tijd vrij te maken voor activiteiten.”
Betekent dit dat andere ouderen niet meer welkom zijn? “Zeer zeker wel!”, benadrukt Wim Fieret. “Elke senior is van harte welkom.
Wel is het zo dat deze jongere groep niet meer automatisch een uitnodiging ontvangt, tenzij ze dit aangeven bij de RMU.
De gepensioneerden ontvangen vanzelfsprekend wel een
uitnodiging. Ik hoop dat iedereen zich welkom weet. We zijn er aan gewend dat onze activiteiten snel volgeboekt zijn. Ik hoop dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn.”

"Ik hoop dat iedereen zich welkom weet." 

De nieuwe naam voor de ouderen is op twee manieren uit te leggen. Wim Fieret: “In de eerste plaats hebben veel senioren een zekere mate van levenswijsheid. Deze doelgroep is van belang voor de RMU. Ouderen zijn over het algemeen wat milder en hebben al het een en ander meegemaakt. Het is zinvol hun visie op bepaalde zaken van leven en werken te horen. In de tweede plaats heeft de nieuwe naam RMU Senior met de ervaring van deze mensen te maken. Ook die is van belang, en mag gezien en gerespecteerd worden.”


Waarom is een 65plusser of gepensioneerde lid zijn van de RMU?

  • Voor vragen over de afwikkeling van uw (pre)pensioen.
  • U wilt gebruiken maken van de financiële voordelen van de RMU Pluskaart, Belastingservice en korting bij zorgverzekeraar ProLife.
  • Uit solidariteit met al die andere leden die de RMU soms heel hard nodig hebben bij problemen op het werk.
  • U maakt het de RMU mogelijk om namens een grote groep mensen te spreken.
  • U blijft op de hoogte van ontwikkelingen op maatschappelijk en arbeidsrechtelijk terrein. Dit geeft u de mogelijkheid in gesprek te blijven met alle leeftijden.
  • Bezinning en ontmoeting.
  • U ontvangt jaarlijks de SeniorenSpecial en ledenmagazine RMU.NU.


Leden van 65 jaar en ouder ontvangen uitnodigingen voor de voor- en najaarsbijeenkomsten.
Bent u RMU-lid en heeft u de leeftijd van 55 tot 65 jaar? Dan ontvangt u bericht waarmee u kunt aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van activiteiten van RMU Senior. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu