Terug naar Kennisbank

Beroep onder de loep | Ambulant begeleider

Gepubliceerd op 2018-07-01


Naam: Agnetha Both
Beroep: Ambulant begeleider
Organisatie: Stichting Distinto

Hoe ziet een werkdag er ongeveer uit?
Mijn werkdag begint ’s morgens op kantoor in Barendrecht. Mijn eerste cliënt kan geen regulier onderwijs volgen. Als er veel van hem wordt gevraagd, vervalt hij mogelijk in een psychose. Via Learn2do! krijgt hij van mij begeleiding bij zijn dagbesteding, het aanbrengen van een dagritme en tijdsbesteding. We wandelen, tuinieren of maken iets van hout. Learn2do! is een van de vier onderdelen van Distinto. Cliënten komen bij ons in huis voor begeleiding. Elke cliënt heeft zijn eigen problematiek rondom gedrag en/ of psychiatrische problematiek. We werken nauw samen met scholen. Als het leren in klassenverband niet lukt, verwijzen scholen naar ons door voor begeleiding. Het contact met de burgerlijke gemeente en jeugdteams is belangrijk.

"Elke cliënt zijn eigen problematiek"

Na de lunch komt er een meisje voor begeleiding. Zonder haar al te veel druk op te leggen, proberen we er samen een zinvolle middag van te maken. Om drie uur start ik met mijn klanten voor ambulante begeleiding. Dan kom je bij mensen thuis. Ik haal nu bijvoorbeeld een jongen met autisme uit school. Ik werk aan samenspel en samenwerking. Dat doe je bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met andere kinderen. Je speelt samen met de andere kinderen een bordspel om zo het onderlinge contact te stimuleren en zo sociaal wenselijk gedrag aan te leren. Dat is voor autisten een grote uitdaging. Verder werk ik aan de vier basisemoties. Het is belangrijk dat de cliënt die bij zichzelf en de ander herkent. Dit kun je spelenderwijs oefenen met bijvoorbeeld een autokleed. Daar zie je dan een vliegveld, kerk of ziekenhuis op afgebeeld. Je kunt dan vragen, waar wordt je blij van? Het kind kan dan zeggen “ het vliegveld”, want ik hou van vliegtuigen. Vervolgens kan het kind dan het autootje naar het vliegveld toe rijden met de het plaatje van het blijde gezicht. Dit kan ook met de andere emoties, om zo te oefenen wanneer ze deze emoties ervaren. Naast het cliëntcontact, begeleid ik ook ouders. Je spreekt met hen zonder dat het kind er bij is. De kinderen hebben een beperking en de ouders vinden het vaak lastig om dit te accepteren omdat het kind wordt vergeleken met kinderen die geen beperking hebben. Deze ouders hebben er zelf ook geen ervaring mee. Omdat het kind soms geen uiterlijke kenmerken heeft, kan het lastig zijn voor ouders om uit te leggen aan anderen dat hun kind wel een beperking heeft.

Ook heeft Distinto een grote groep opvang. Er is logeeropvang in de weekenden en de zomer en kers vakanties. Daar draai ik ook als begeleider mee. We proberen in een huiselijke setting een positief pedagogisch klimaat neer te zetten. Zo ontlasten we de ouders, en op de groep werken de kinderen aan hun doelen. Er is veel aandacht voor omgangsvormen en het trainen van sociale vaardigheden.

Uiteraard ben je tijd kwijt aan rapportage en het contact met ouders. Er moet een administratie gevoerd worden rondom de indicatie en de gemaakte uren.

Je stapt in ieder gezin weer anders over de drempel. Elk gezin heeft zijn eigen cultuur. Het is een uitdaging om een bijdrage te leveren aan een positief gezinsklimaat. Het is mentaal gezien pittig werk. Je probeert je professionele houding aan te nemen, maar sommige gevallen neem je wel mee naar huis.

"Je stapt bij elk gezin anders over de drempel"

Hoe ben je in dit werk gerold?
Hiervoor heb ik zeven jaar in het speciaal onderwijs gewerkt. Mijn interesse ligt in kinderen met een beperking. Mijn vervolgstudie – hbo pedagogiek – sloot heel erg bij dit werk aan. Toen dit werk op mijn pad kwam, ben ik eerst begonnen op de groep. Sinds vorig jaar september is daar de ambulante begeleiding en de ouderbegeleiding bij gekomen.

Ik probeer met geduld, respect, integriteit en vertrouwen iets uit te stralen. Het is belangrijk dat mensen mij kunnen vertrouwen in de complexe situatie van hun gezin. Van ouders krijg ik terug dat zij het fijn vinden dat ik direct en spontaan ben.

Het is voor ouders moeilijk om hun zorgen te delen, daarbij spelen teleurstelling en acceptatie een rol. Ik probeer met mijn werkhouding een bijdrage te leveren aan deze mensen dat ze mogen ervaren dat zij van waarde zijn voor de maatschappij en voor God.

"Ik hoop dat deze mensen mogen ervaren dat zij van waarde zijn voor de maatschappij en voor God"

Hoe zie je de toekomst?
Er komt steeds meer complexiteit in de gezinnen. De maatschappij verandert, gedragsregels veranderen en de zorg is anders georganiseerd. Het is soms praten als brugman bij de gemeenten en jeugdteams om de complexiteit van een kind uit te leggen en de benodigde zorg te ontvangen. Distinto zoekt steeds nieuwe manieren om de benodigde zorg aan te kunnen bieden. Want als kinderen deze zorg niet krijgen, kan dit diverse gevolgen voor de maatschappij hebben.

Het is een zeer intensieve baan, maar waar je veel voldoening uit kunt halen. Zelf ervaar ik wil de spagaat van betrokken willen zijn en het ook weer los moeten laten. Mentaal heeft het werk een weerslag op je, maar door ervaring blijf je dingen anders doen.

Ik wil mezelf blijven verdiepen, zoals in de systeemtheorie. Maar voorlopig ga ik eens een tijd inwerken. Het is voor mij persoonlijk een verrijking dat je zelfstandig kunt werken en initiatief neemt in de begeleiding. Het is ook fijn als je jouw aanpak en kennis kunt delen met anderen die ook betrokken zijn op de zorg, zoals externe zorgaanbieders en ouders.


Over Distinto
Distinto begeleidt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijk identiteit kinderen met gedragsproblemen, diverse vromen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling, met als doel het bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van het handvatten om op adequate wijze om te gaan met de aanwezige problematiek en het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Distinto is een kleinschalig organisatie in de regio Zuid-Holland-Zuid en richt zich op het bieden van begeleiding aan jeugdige klanten en hun ouders. Wij houden de communicatielijnen kort, waardoor onze werkwijze efficiënt is en de persoonlijke betrokkenheid groot. Onze expertise biedt een garantie voor kwalitatief goede zorg.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu