Terug naar Kennisbank

Chris Stoffer: 'Het oog van God is over mijn leven.'

Gepubliceerd op 2018-09-05


SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer droomde nooit van een baan als politicus. Hij wilde graag aan de slag als chirurg, maar ook dat werd het niet. Uiteindelijk studeerde hij af als verkeerskundige. Wie is Stoffer en wat zijn zijn eigen aardigheden? Een portret.

Foto: Cees van der Wal

 

Hoe hebt u de overstap van de gemeenteraad van Nunspeet naar de Tweede Kamer ervaren?

Met een brede grijns: “Ik heb soms het gevoel dat het werk in de raad al een half jaar achter me ligt. De overstap is snel gegaan. En dat komt eigenlijk omdat Den Haag je opslokt. Maar weg is Nunspeet niet. Als ik thuis ben en een plaatselijk blaadje pak, dan merk ik dat het raadswerk me nog steeds aantrekt.”

En hoe reageert het thuisfront op de overstap?

Na een kleine stilte: “Ze vinden ook wel dat het een beetje snel gaat, denk ik. Het gaat thuis gelukkig goed. Met mijn vrouw en de twee oudste dochters hebben ik vooraf goed overlegd. En we waren er met elkaar van overtuigd dat God dit op onze weg plaatst. Dat geeft rust.”

 

"Ik probeer zo min mogelijk in Den Haag te slapen."

 

Welke afspraken hebt u met ze gemaakt?

“Ik probeer zo min mogelijk in Den Haag te slapen. Als ik thuis ben in Elspeet, ontbijten we altijd met elkaar. Verder wil ik me niet zes dagen laten opslokken. Ik probeer maandag en vrijdag thuis te werken. En we hebben natuurlijk de zondag. Dat is een zegen. Ik kan het werk die dag ook echt loslaten.”

Wat trekt u aan in Elspeet?

“Ik heb binding met dit dorp. Ik ben hier opgegroeid en woonde alleen tijdens mijn studie elders. Het voorgeslacht van mij leefde ook hier. Als ik binnen kom rijden, voel ik me thuis.”

Wat was tot nu toe het mooiste moment in de Kamer?

“Poeh. Ik ben niet zo van die hoogte- en dieptepunten. Ik noem er twee. De eerste is mijn maidenspeech. Daarin mocht ik laten zien van waaruit ik staatkundig gereformeerde politiek bedrijf. Ik mag dat doen vanuit de wetenschap dat Gods oog op ons is en dat wij ook omhoog mogen kijken en van daar onze hulp mogen verwachten. Mooi vond ik ook het debat over de eenverdiener, kort daarna. Op dit punt heeft de SGP dingen in beweging gezet in de politiek. Dit keer ten goede.”

Wanneer stond u daar voor het laatst met een mond vol tanden?

Met een grimas: “Dat sta ik altijd… Ik ben voorzichtig ingesteld en heb daardoor fouten voorkomen. Soms had ik wel graag wat meer kennis gehad zodat ik bij bepaalde onderwerpen dieper kan doorvragen.”

Waar zijn uw speerpunten voor de komende jaren?

“Ik ga aan de slag met de discriminatie van eenverdieners, een sterkere Defensie, de noodzakelijke energietransitie, meer verkeersveiligheid, maar ook waterveiligheid.”

 

"Wat dat betreft kan men mij niet verwijten dat ik voor eigen parochie preek."

 

Bent u zelf een eenverdiener?

Lachend: “Nee. Wat dat betreft kan men mij niet verwijten dat ik voor eigen parochie preek. Mijn vrouw heeft een deeltijdbaan als orthopedagoog op de Fruytier scholengemeenschap. Dat heeft ze altijd gedaan. De oppas konden we via de familie organiseren. We zijn anderhalfverdiener.”

Steeds meer jonge moeders uit de gereformeerde gezindte blijven aan het werk. Is het nog zinvol op te komen voor eenverdiener?

Fel: “Jazeker. Ik vind dat mensen de vrijheid moeten hebben om hun kinderen zelf op te voeden. De overheid stuurt ouders nu met behulp van een zak geld in een bepaalde richting. Verder zijn er ook veel eenverdieners die geen keus hebben, zoals in geval van ziekte of mantelzorg. Het is dus geen onderwerp dat alleen SGP’ers raakt.”

Altijd al gedroomd om politicus te worden?

Direct: “Nee, ik wilde eerst aan de slag als chirurg, maar toen ik een keer in het ziekenhuis had gelegen, was ik daarvan genezen. Uiteindelijk kwam ik in de civiele techniek en het management terecht. En de politiek? Die overkwam me. Ik stond als jongere op een onverkiesbare plaats op de SGP-lijst in Nunspeet en werd toen met voorkeurstemmen gekozen. En wie had vorig jaar om deze tijd kunnen denken dat de nummer vijf van de SGP-Tweede Kamerlijst Elbert Dijkgraaf zou opvolgen? Ik in ieder geval niet. Dit is in de historie van de partij nog nooit voorgekomen.”

Hebt u altijd SGP gestemd?

Schuchter: “Nee, ik heb twee keer RPF gestemd. Ik kom niet uit een familie die standaard SGP stemde. Mijn broer is lid van het CDA. Maar ik weet dat mijn vader en mijn broer op mij stemden bij de raadsverkiezingen. Ik heb tijdens mijn studententijd voor de SGP gekozen vanwege de inhoud van het programma. Ik moest tijdens een studentendebat het standpunt van de SGP verdedigen omdat ik uit Elspeet kwam. Toen ik dat debat voorbereidde, trok me dat over de streep. Mijn vrouw komt wel uit een SGP-nest. Zo groeide ik toe naar de partij die politiek wil bedrijven met een open Bijbel. Best bijzonder.”

 

"Het is eerste is het overlijden van mijn moeder op 42-jarige leeftijd. Ik was toen 13. Dat stempelde en stempelt mijn leven."

 

Welke gebeurtenis is uw leven heeft een onuitwisbare indruk op u gemaakt?

Ernstig: “Dat zijn er twee. Het is eerste is het overlijden van mijn moeder op 42-jarige leeftijd. Ik was toen 13. Dat stempelde en stempelt mijn leven. Als tweede noem ik de geboorte van onze drie kinderen. Dat gaf mijn vrouw en mij het gevoel dat we samen verantwoordelijkheid moesten gaan nemen.”

Hoe kwam u tijdens uw maidenspeech zo bij dat geschilderde oog van God uit de rooms-katholieke Sint-Jan in Den Bosch?

Overtuigend: “Ooit hebben de woorden “Mijn oog zal op u zijn” uit Psalm 32 een diepe indruk op mij gemaakt. Dat was tijdens een Schriftlezing in een kerkdienst toen ik nog lid van de Hervormde kerk was. Dat oog van God is diverse keren teruggekomen in mijn leven. Onder meer toen ik met mijn vader de Sint-Jan bezocht. Hij wees mij erop dat Gods oog ons altijd ziet. Dat kwam ook weer terug toen we in zorg waren over een mogelijke ziekte van onze jongste dochter. Dat oog heeft mijn leven een andere richting gegeven; Dat oog is mij nooit kwijtgeraakt. Ik probeerde er wel onderuit te komen, laat ik daar eerlijk over zijn. Maar het oog van God is over mijn leven, daar kan ik niet onderuit.”

In een interview zei u dat u vaak aan de dood denkt. Heeft dat invloed op uw handelen?

“Het overlijden van mijn moeder heeft mij aan het denken gezet. De eindigheid van het leven, daar sta ik geregeld bij stil. Het gaat erom dat je weet waar je na dit leven terechtkomt. Dan moet je verantwoording afleggen over wat je deed.”

Welke van uw karaktereigenschappen komt u het meest van pas in de politiek?

Blik richting plafond: “Ik ben geen man van polarisatie; ik zoek het evenwicht, de verbinding en het dienende. Dat kwam me in de gemeentepolitiek goed van pas.”

"Ik sta niet zo snel op scherp."

 

En welke minder?

Aarzelend: “Eh, ja, wat zal ik daarvan zeggen? Polarisatie en een zekere felheid kan je in de politiek soms wel helpen om je punt te maken of door te pakken. Ik sta niet zo snel op scherp. Sommige Kamerleden kunnen met emotie en betrokkenheid spreken. Dat mis ik soms wel bij mezelf.”

U was ooit voorzitter van de RMU-jongeren. Vanwaar komt die interesse voor sociaaleconomische en maatschappelijke vraagstukken?

“Toen ik ging werken, werd ik lid van de RMU. Via Martien van der Zwan, destijds hoofd communicatie van de RMU, kwam ik erbij terecht. Ik heb altijd dingen gedaan die buiten mijn directe werk vielen. Ik vond en vind het belangrijk om christelijke jongeren bagage mee te geven om staande te kunnen blijven op de werkvloer. En hoe maak je ze weerbaar. Verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving als geheel, heeft mij altijd aangesproken. Nu is het mijn werk geworden.”

Bent u gevraagd voor de banen waarin u werkzaam was? Of hebt u in uw jonge jaren veel sollicitatiebrieven geschreven?

“Ik heb weinig sollicitatiebrieven geschreven. Voor ik was afgestudeerd, had ik al diverse aanbiedingen binnen. In de jaren daarna heb ik eigenlijk ook nooit veel moeite hoeven te doen. Ik heb wel een aantal reorganisaties meegemaakt. En toen heb ik wel gezien wat ontslag met mensen doet. Dat was het moeilijkste wat ik meemaakte in mijn carrière. Je moet dan zo eerlijk mogelijk blijven handelen en niet aan vriendjespolitiek doen.”

Welke thema’s moet de RMU in de toekomst op gaan pakken?

Na een korte pauze: “In ieder geval doorgaan met aandacht vragen voor de oneerlijke behandeling van de eenverdiener. Verder vind ik de positie van jongeren op de arbeidsmarkt zorgelijk. Het is heel moeilijk voor hen om een vast contract te krijgen. Zij verdienen beter. Laat de RMU hen steunen. En zij de RMU.”

Chris Stoffer (1974)

  • Chris Stoffer woont in Elspeet en is getrouwd met Sophia, met wie hij drie kinderen kreeg
  • Studeerde civiele techniek aan de universiteit van Twente
  • Kwam in 1999 in dienst bij Rijkswaterstaat en klom in 2013 op tot directeur Netwerkmanagement
  • Zat van 2002 tot 2018 in de gemeenteraad van Nunspeet voor de SGP
  • Zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de SGP
Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu