Terug naar Kennisbank

Gert Hutten: 'Ik vind genade prachtig.'

Gepubliceerd op 2018-12-19


Gert Hutten (1971) is directeur bij Tot Heil des Volks in Amsterdam en parttime dominee bij De Koepelkerk in Arnhem. Hij is getrouwd met Mariël en vader van drie jongens.

Foto: Elisabeth Stam

In wat voor een nest bent u opgegroeid?

Ik ben opgegroeid in een leuk groot gezin van acht kinderen dichtbij Amersfoort. Met veel plezier kijk ik terug op die tijd. Nog steeds heb ik een hechte band met mijn familie. Natuurlijk was aandacht delen wel eens een dingetje, maar het heeft me ook veel gebracht. Je leert snel verantwoordelijkheden op je te nemen.

Kunt u iets vertellen over uw loopbaan?

Ik twijfelde over mijn studiekeuze, maar koos uiteindelijk om theologie in Kampen te studeren. Dat was niet met de gedachte dominee te worden, maar geloven interesseerde me en de breedte van de studie sprak me aan. Daarnaast heb ik me met allerlei cursussen gespecialiseerd in bedrijfsethiek en leiderschap. Dat is gewoon een sterke interesse van me. Na mijn studietijd, werd ik dominee in Franeker. Ik houd ervan om het idee van roeping gewoon te maken; het heeft heel erg te maken met de talenten die je hebt gekregen. Ik heb altijd met heel veel plezier in de kerk gewerkt. Vanaf (2006) ben ik verbonden aan De Koepelkerk in Arnhem en sinds vier jaar ben ik in dienst van THDV.

Waarom heeft het werk bij THDV uw passie?

In Franeker kreeg ik het steeds meer op mijn hart om bezig te zijn met de kwetsbare mensen in de samenleving. Ik herinner me nog dat ik een preek schreef over de vraag hoe Jezus meer gestalte in je krijgt. Ik dacht: Gert, hoe lijk jij nou op Jezus? Daar heb ik toen erg mee geworsteld. Jezus is erg veel bij de kwetsbare mensen. Als je op Jezus wilt lijken is het nodig om je in te zetten voor mensen in nood. Ik vind het belangrijk om bezig te zijn met recht en gerechtigheid. We zijn samen geroepen om Jezus zichtbaar te maken.

"Er komen wel eens kinderen binnen met een dode blik in hun ogen."Welke activiteiten ontplooit Tot heil des Volks?

We hebben vier takken van sport. Het Fort zet zich in voor kinderen in armoede. Je hebt echt geen weet van hoeveel kinderen er in Nederland honger lijden of op de grond moeten slapen. De regering zit ook met de handen in het haar hoe we hen verder moeten helpen. De vraag is hoe je de armoedespiraal kunt doorbreken. Er komen wel eens kinderen binnen met een dode blik in hun ogen. We gebruiken dan het idee van een talentenbox en proberen te laten zien wat mooi is in het leven. Het is zo gaaf als je dan verandering ziet in een kind. Verder hebben we een tak voor prostituees, verslaafden en dak-en thuislozen en mensen die worstelen met identiteitsvragen.

De afgelopen jaren zijn er vragen geweest rondom de veranderende missionaire visie van THdV. Het evangeliserende karakter van THdV zou teveel worden ingeruild voor een focus op sociale gerechtigheid. Wat vindt u van die bezwaren?

De tegenstelling tussen evangelisatie en hulpverlening ervaren wij niet. Jezus leeft in ons dus als we hulpverlening doen, dan is Jezus erbij. Vanaf het begin ging de oprichter van de stichting, Jan de Liefde, de wijk in met brood en Bijbel onder zijn arm. Brood en bijbel, dat zijn nog steeds onze pijlers. Onze missie is: ‘Zie Jezus, leef vrij.’ Veel mensen komen door ons werk in aanraking met de liefde van God.

"Geestelijk leiderschap leer je van Jezus."Wat zijn de mooie kanten van het werk bij THDV?

Het grootste wonder vind ik wel dat God er altijd is. Hij is Jahwe, ik ben (er altijd). Dat zien we echt. In die donkerte daar is hij, bij prostituees bijvoorbeeld. In psalm 23: 4 staat dat de goede herder bij ons is ook als we door een dal van diepe duisternis heen gaan. We zien in ons werk dat God er is in de duisternis en mensen niet loslaat. Ik krijg veel energie van het leiding geven aan de organisatie. Geestelijk leiderschap leer je van Jezus. Als Jezus niet zichtbaar is binnen de organisatie, hoe zou hij dan wel zichtbaar moeten worden op straat? Tot Heil des Volks is altijd een ondernemende en flexibele organisatie geweest. We helpen daar waar het nodig is met creatieve ideeën en professionele programma’s. Dat ondernemende en creatieve spreekt me erg aan.


En de minder mooie kanten?

We proeven veel van de geestelijke strijd. We zien veel mensen die kapot gaan door de krachten van deze wereld. Verder zijn er door de bewogen geschiedenis van THDV veel wisselingen geweest in leiderschap. Mensen hebben daar onder geleden. In de tijd dat ik hier kwam werken ben ik naar een aantal mensen toe gegaan. Ik heb toen gezegd: sorry dat we zo met je zijn omgegaan. Ik vind het erg dat er in een christelijke stichting, onchristelijk wordt gehandeld. Dat kan echt niet.

THDV weet reformatorische en evangelische christenen aan zich te binden. Welk geheim gaat daarachter schuil?

Ja, dat vind ik erg gaaf. Je ziet toch dat mensen van alle stromingen willen gaan voor gerechtigheid. Omdat het goed is, omdat er recht is tussen mij en Jezus, daarom wil ik zelf ook recht doen. Het is het hart van het evangelie. En als je samenkomt rond het hart van het evangelie dan vallen de verschillen weg. We hebben elkaar heel hard nodig als christenen. De wereld heeft ons heel hard nodig.

Het gaat beter met de Nederlandse economie. Merkt u dat ook terug bij de doelgroepen waarmee u werkt?

Bij toenemende welvaart wordt de kloof tussen arm en rijk groter wordt. Armoede neemt juist toe. Je merkt dat rijke mensen meer geld uitgeven aan prostitutie en verslaving. Te bizar voor woorden hè? Natuurlijk zie je ook dat mensen in deze tijd meer willen geven.

Hoe beïnvloed THDV je werk als dominee in Arnhem?

Ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet allemaal verhalen van Amsterdam meeneem naar Arnhem, maar die verhalen vormen me wel natuurlijk. Het kan niet anders dan dat je liefde voor kwetsbare mensen groter wordt door het werk bij THDV. Ik motiveer mensen in Arnhem om bezig te zijn in de wijk en om te zien naar de kwetsbare. Er zijn heel veel mensen in Arnhem die hart hebben voor de stad. Er zijn vijf buurtkerkjes gestart die sociaal actief zijn in de buurt. Verder vind ik dat ik meer midden in het leven sta. Ik maak de dingen mee die iedereen mee maakt. Ik weet wat het is om gezeur te hebben met het personeel of om in de file te staan op een doordeweekse dag.

"De Bijbel zegt: Alleen Jezus en de rest is vuilnis."Welke theoloog heeft u diepgaand beïnvloed?

Ik ben jarenlang naar een conferentie in London gegaan (EMA). De conferentie wordt georganiseerd door een organisatie die bijbelgetrouwe prediking in de wereld stimuleert. Daar spraken bijvoorbeeld John Piper, Tim Keller en John Stott. Bij die conferentie lag de focus altijd op Jezus. Daar heb ik geleerd dat Jezus centraal staat. De Bijbel zegt: Alleen Jezus en de rest is vuilnis. Ik vind veel dingen niet meer belangrijk. Ik denk dat de duivel ons soms gegijzeld houdt in discussies over triviale zaken. Sommige christenen vinden alleen Jezus niet genoeg. Mijn grote zorg voor de kerk is juist dat het te vaak niet gaat over Hem. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de bron van alles.

Waar bent u het meest tevreden over?

Ik vind genade prachtig. God geeft alles. Een belangrijke bijbeltekst voor mij is Handelingen 17:25 (Jullie hoeven mij niet te dienen alsof ik iets van jullie nodig heb. Ik ben het zelf die aan iedereen leven, adem en alles geef). God is de gevende God. God geeft eerst zijn liefde aan je en vraagt dan ook liefde. Hij geeft vergeving en daardoor word je ook vergevingsgezind. Ik moet bezig zijn met wat God mij geeft. Heel veel mensen zien God als een vragende God. Geloven is dat God geeft en het vertrouwen dat Hij ook genoeg geeft.

Waar ziet u de grootste uitdaging?

Voor mijzelf is dat, en dat is best een dingetje, dat leiderschap ook eenzaam kan maken. Je moet vrienden hebben en mensen in je buurt die je bevragen. Eenzaamheid is gevaarlijk. Leeuwen isoleren hun prooi en slaan dan toe. Dat doet de duivel ook. Hij maakt mensen eenzaam en slaat dan toe.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu