Terug naar Kennisbank

Jan Nathan Rozendaal: 'Burgemeester-zijn is een andere manier van leven.'

Jan Nathan Rozendaal werd op 13 oktober 2017 geïnstalleerd als burgemeester van Elburg. Hij komt over als een betrouwbare en betrokken burgemeester die zich enthousiast inzet voor zijn gemeente. Eén van de belangrijke rollen die hij heeft in deze functie, is het verbinden van mensen.

Foto: Sjaak Verboom

 

Jan Nathan Rozendaal heeft een sterke ambitie om de samenwerking tussen mensen te verbeteren op alle niveaus, zowel onder inwoners als in de raad en met andere bestuurlijke instellingen. Daarom is volgens hem een proactieve houding belangrijk: “Als er een probleem is, ga ik het liefst gelijk aan tafel zitten om het op te lossen.” 

Hoe kwam u op het idee om burgemeester te worden?

“Ik heb in veel verschillende rollen gewerkt. Ik ben begonnen als beleidsmedewerker en toen in het management ingestroomd bij de Provincie Zuid-Holland. In die functies heb ik veel gedaan met bestuurlijke samenwerkingsverbanden en daarmee zat ik heel dicht op het bestuur. En dat bestuur trok mij wel aan. Vier jaar geleden kreeg ik de kans om wethouder te worden in Papendrecht en dat heb ik toen gedaan. Het burgemeesterschap interesseerde mij wel en er waren ook mensen om mij heen die meenden dat dit bij mij zou passen. Vooral omdat je als burgemeester niet zo bezig bent met partijpolitiek en veel investeert in verbinding en samenwerking. En dat zijn thema’s die echt bij mij passen. Toen ben ik eens met wat burgemeesters gaan meelopen en hoe meer ik ervan zag, hoe leuker ik het vond. Zo is dat een beetje gegroeid.”

 

"Ik ben het dus wel gewend, maar het is wel zoeken naar de balans tussen werk en privé in deze baan."

 


Hoe ziet uw week eruit?

“Straks heb ik een bijeenkomst waar mensen van verschillende culturen voor elkaar koken en met elkaar eten. Daarna heb ik vanavond nog de overhandiging van een nieuwe brandweerwagen. En eerder vandaag zat ik nog met een collega te praten over onze samenwerking in de regio. Mijn werk als burgemeester is heel divers en dat vind ik heel mooi. Ik bezoek mensen die zestig jaar getrouwd zijn en regel de handhaving op het gebied van alcohol en drugs. Meestal ben ik vijf dagen en drie tot vier avonden in de week bezig. Dan word ik op zaterdag nog weleens verwacht bij een evenement. Dat red ik niet in veertig uur in de week. Maar dat lukte me als wethouder en toen ik nog gewoon bij de overheid werkte ook al niet. Ik ben het dus wel gewend, maar het is wel zoeken naar de balans tussen werk en privé in deze baan.”

Hoe bent u burgemeester van Elburg geworden?

“De gemeenteraad stelde een profielschets op die gepubliceerd werd in de staatskrant waarna iedereen kon solliciteren. In dit geval waren dat 31 mensen. Als je wilt solliciteren moet je een brief naar de koning sturen die vervolgens bij de commissaris van de koning terecht komt. Die leest de brieven en overlegt met de gemeenteraad wie er wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dan blijft er een beperkt aantal over voor de tweede ronde en daarna wordt de benoeming openbaar gemaakt. Het proces is echter wel heel erg intensief. Burgemeester worden is echt een andere manier van leven en daarom heeft zo’n proces veel meer impact dan normale sollicitatiegesprekken. Wij zijn toen verschillende keren hier op bezoek geweest om te kijken of we Elburg mooi vonden, we iets met de mensen hadden en of er voor ons goede uitdagingen lagen. Dit was het geval en deze positie paste heel goed bij mij, maar dan moet je natuurlijk wel uitgekozen worden. Gelukkig gebeurde dat.”

Bent u als burgemeester minder bezig met partijpolitiek?

“Als wethouder zat ik in het gemeentebestuur en was ik voorgedragen vanuit de SGP/ChristenUnie. Ik heb echter nooit sterk ervaren dat ik voor die partijen aan het werk was, uiteindelijk ben je toch voor de hele samenleving problemen aan het oplossen. Natuurlijk neem je altijd je eigen achtergrond mee en ben je wethouder van de SGP en de ChristenUnie. Dat betekende ook dat ik regelmatig moest overleggen met de fracties. Nu is dat anders. Ik heb geen achterban waar ik verantwoording aan moet afleggen of wiens geluid ik moet laten horen en dat had ik als wethouder wel.”

 

"Ik ben geen SGP-burgemeester, maar een burgemeester die lid is van de SGP."

 Maar als media over u schrijven, hebben ze het toch altijd maar over de SGP-burgemeester van Elburg.

“Ik probeer altijd te voorkomen dat dat er staat. Ik ben geen SGP-burgemeester, maar een burgemeester die lid is van de SGP. Ik ben lid van de SGP, zoals ik lid ben van natuurmonumenten en andere dingen. Ik leg geen verantwoording af aan het SGP-hoofdbestuur, maar aan de raad en uiteindelijk aan de koning, want door hem ben ik tenslotte benoemd. Ik leg uiteindelijk verantwoording af aan de koning.”

U hebt best wel veel verschillende banen en functies gehad. Hebt u het gevoel dat u nu bent geland?

“Ja, dat gevoel heb ik wel. Ik ben jarenlang in dienst geweest bij de provincie Zuid-Holland, maar werkte toen wel bij verschillende andere overheden. Dat waren vaak klussen van een jaar of anderhalf jaar en ik vond dat heel boeiend om te doen. Juist door de afwisseling heb ik daar heel veel van geleerd. Het nadeel daarvan is echter dat je je niet hecht aan een plek en elke keer weer op een nieuwe plek komt. Daarom is het mooi om mezelf hier nu een aantal jaren te kunnen geven. Nu heb ik de tijd om iets op te bouwen.”

Dus voorlopig blijft u hier?

“Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd door de koning. Na zes jaar kun je weer herbenoemd worden en bij goed functioneren gebeurt dat eigenlijk altijd. Mij is gevraagd in ieder geval een termijn te blijven en daar heb ik ja op gezegd. Wat daarna gebeurt is nu nog lastig om te overzien. Ik moet echter zeggen dat mijn voorgangers hier nu nog steeds wonen. Dus kennelijk is Elburg een mooie plek om te leven. Wij hebben het hier nu goed naar onze zin, mijn vrouw heeft nu net een nieuwe baan als docent Duits in Zwolle en heeft inmiddels ook haar plekje helemaal gevonden.”

Wat kunt u als burgemeester toevoegen aan Elburg?

“Graag wil ik in de komende jaren de samenwerking tussen college en raad, in de gemeenteraad, met onze inwoners en met buurgemeenten verbeteren. Ik heb tijdens mijn installatie opgeroepen om ons in elkaar te verdiepen en het gesprek met elkaar aan te gaan. We hebben heel snel een mening over elkaar die we dan met iedereen bespreken, behalve met de persoon waarover het gaat. Ik ben praktisch en oplossingsgericht, dus als er een probleem is ga ik het liefst gelijk aan tafel zitten om het op te lossen. Daarnaast kan ik als burgemeester helpen om een visie voor de toekomst neer te zetten. Wat voor gemeente zijn we en waar willen we naartoe? Die vraag is natuurlijk in eerste instantie voor de gemeenteraad en de wethouders, maar op de achtergrond wil ik dat wel stimuleren.”

 

"Het is een grote eer om een publieke functie te mogen vervullen en er voor een samenleving te mogen zijn door mee te leven met het wel en wee."

 


Is dat wat u drijft in uw burgemeesterschap?

“Wat mij drijft is uiteindelijk om gewoon iets voor andere mensen te kunnen betekenen. Ik vind het heel mooi aan het burgemeesterschap dat mensen het vaak erg waarderen als je langskomt bij bijvoorbeeld een jubileum. Het is een grote eer om een publieke functie te mogen vervullen en er voor een samenleving te mogen zijn door mee te leven met het wel en wee. Dat hoort bij dit vak en ik hoop een betrokken burgemeester te zijn die mensen zullen zien op allerlei momenten.”

Wat is voor u het mooiste moment geweest als burgemeester in de afgelopen maanden?

“Er zijn heel veel mooie momenten. Een heel mooi moment vond ik ‘Kerst in de vesting’. Dan is heel de oude binnenstad van Elburg twee dagen lang omgetoverd en draagt iedereen kleding van rond 1900. Toen kwam er ook nog eens sneeuw bij en dat maakt het helemaal uniek. Een fantastisch, gezellig en sfeervol evenement dat heel goed past bij Elburg. Ik kan erg genieten van deze momenten dat mensen samen iets voor elkaar krijgen. Een aantal van mijn mooiste momenten vond ik eveneens het bezoeken van mensen. Zo bezocht ik pas een dame die 102 was geworden en een echtpaar dat 65 jaar was getrouwd. Dat vind ik heel bijzonder.”

Jan Nathan Rozendaal

  • Jan Nathan Rozendaal (1977) is burgemeester van Elburg. Hij werkte in diverse functies bij de Provincie Zuid-Holland en andere bestuursorganen. In 2014 werd hij wethouder voor de SGP/ChristenUnie bij de gemeente Papendrecht, totdat hij in 2017 naar Elburg vertrok.

 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu