Terug naar Kennisbank

“Lastig als je vragen krijgt van medewerkers waar je geen antwoord op mag geven”

Gepubliceerd op 2020-12-01

Belangrijk bedrijfseconomisch nieuws in de achterliggende weken: ontslagen bij scheepsbouwer IHC. Voordat dit nieuws naar buiten kwam, ging daar een heel proces aan vooraf. Or-lid Herman Boogaard blikt met ons terug.

Hoe lang heeft u al zitting in de or?

Zo'n 6,5 jaar. Sinds mei 2014 ben ik OR-lid. De eerste jaren van IHC Systems en daarna van Royal IHC.

Hoe heeft u de achterliggende periode met de reorganisatie beleefd?

De achterliggende periode was intensief, maar ook leerzaam. De reorganisatie vraagt veel voorbereiding. Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om een compleet beeld te krijgen van de toekomst van IHC. Wij hebben de aangeleverde stukken van directie bestudeerd. Er zijn gesprekken gevoerd met alle directies en kritische vragen gesteld over de ingenomen standpunten. Een select aantal OR-leden heeft de afspiegeling gecontroleerd. In het hele proces geldt dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Juist ook vanwege de impact die zo'n reorganisatie heeft.

Is het niet lastig om als OR-lid namens de werknemers te spreken? Hoe houd je feeling met je achterban?

Nee, dat vind ik niet. Je bent volwaardig gesprekspartner voor directie vanuit de rol als OR-lid. Deze rol is anders dan die van werknemer, omdat in die situatie sprake is van hiërarchie.
Onze OR bestaat uit 18 leden uit verschillende units. Hierdoor zijn wij breed vertegenwoordigd en weten medewerkers ons zeker te vinden. Zaken die ons ter ore komen, kaarten wij zeker aan bij directie.

Hoe kijkt u nu terug op uw eigen rol in de achterliggende periode?

Ja dubbel. Ik denk dat ik een goede bijdrage heb kunnen leveren aan het meedenken en opstellen van vragen richting directie.
Tegelijkertijd is het lastig als je vragen krijgt van medewerkers waar je niet altijd op kunt of mag antwoorden. Zeker gezien medewerkers veel onzekerheid ervaren.

Christen-zijn op de werkvloer: hoe geeft u daar invulling aan?

Ik probeer met mijn gedrag een voorbeeld te zijn, en op die manier het verschil te maken.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu