Terug naar Kennisbank

Steven Middelkoop: 'Uiteindelijk moet je trouw zijn in dat wat God je geeft of niet geeft.'

Steven Middelkoop volgt de weg naar het predikantschap en ziet zijn roeping ten diepste in het navolgen van Christus. Hij kent de gevaren van zelfoverschatting en het belang van zelfbegrenzing. ‘Ken je talenten en beperkingen en neem hier je verantwoordelijkheid in. Werk hard op de plek waar je bent, maar vergeet niet dat het leven niet maakbaar is. Die houding van totale afhankelijkheid geeft een diepe ontspanning. We zijn maar een klein stukje in het grotere verhaal.’ 

Foto: Judith Leroy Fotografie

 

Kunt u kort vertellen hoe uw loopbaan er tot nu toe heeft uitgezien? 

Na de Pabo heb ik kort voor de klas gestaan. Toen kwam mijn huidige baan bij de HHJO voorbij. Ik wist dat ik erop moest reageren, want het was werk dat nog meer bij me paste. Bij de HHJO ben ik nog steeds met groepen bezig. We staan met jongeren zelf in contact en rusten ouders, ambtsdragers en leidinggevenden toe. Jongeren gaan hun eigen keuzes maken. Ze staan nog aan het begin van hun leven en ik denk dat een leven met God en verzoend met Hem uiteindelijk het enige perspectief biedt. Ik ben dankbaar dat ik daar aan bij mag dragen.

Benieuwd naar Steven Middelkoop? Bekijk hier een video en leer over zijn werk bij de HHJO. 


Hoe zit u werkweek er nu uit?

Dat wisselt. Ik ben officieel 24 uur in dienst bij HHJO en 4 uur in dienst bij de YONA foundation. Mijn studie vult het grootste deel van de rest van de week. Daarnaast kan ik een deel van mijn werk in de avonden doen, zoals spreekbeurten of bestuurlijke taken. Dat schept ruimte om overdag colleges te volgen.

Ervaart u uw werk als roeping?

Ongeveer tien jaar geleden bracht God tot de overtuiging dat Christus ook voor ook voor mijn zonden leed en stierf. Dat riep de vraag op: wat betekent dit voor mijn dagelijks leven? Tijdens mijn startperiode bij de HHJO speelde Psalm 75 een sterke rol in mijn leven en dacht ik dat ik mijn leven in dienst van God moest stellen. Ik dacht eerst dat mijn plek bij HHJO was. Ik mocht daar spreken over geestelijke thema’s. Tegelijkertijd speelde op de achtergrond de vraag of ik verder moest leren. Uiteindelijk werd dat heel erg manifest. Ik kon er niet omheen. Het werd steeds duidelijker dat ik de weg van het predikantschap moest volgen. Als de Heere roept moet je volgen. Het kwam dus voort uit een verlangen op de bodem van mijn hart en Gods spreken door Zijn Woord. Ik sprak erover met mijn vrouw, omdat het ook voor haar consequenties zou hebben. Uiteindelijk meldde ik me toen aan bij het Hersteld Hervormd Seminarie.

 

"Sommige dagen ga ik ook naar mijn werk en vertel ik mezelf: dit is het werk dat God me vandaag heeft gegeven. Uiteindelijk doe je als christen allemaal geestelijk werk, omdat je bezig bent in Zijn schepping."

 


Veel jongeren vinden het belangrijk om hun passie te vinden. Hoe belangrijk vindt u dit, vanuit een christelijk perspectief op werk?

Je hele bestaan ligt in de hand van de Heere. Breng het in gebed: wat is de weg? Doe wat je leuk vindt. Kijk naar je talenten, daar kan je omgeving bij helpen. Wees eerlijk over wat je wel en niet kunt. Als je per se iets wilt waar je gaven niet liggen, dan wordt het misschien tijd om jezelf ‘in genade aan te nemen’ in wat je wel gekregen hebt en daarin je verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk moet je trouw zijn in dat wat God je geeft of niet geeft. Wees oprecht en bereid om je beste krachten te geven. Als je je volledig hebt ingezet om een bepaald niveau te halen of werk te doen en als er op dat moment geen wegen worden geopend voor iets anders, dan is dit de plek waar je nu moet dienen. Sommige dagen ga ik ook naar mijn werk en vertel ik mezelf: dit is het werk dat God me vandaag heeft gegeven. Uiteindelijk doe je als christen allemaal geestelijk werk, omdat je bezig bent in Zijn schepping.

Een van de thema’s waar u veel mee bezig bent, is het online gedrag van mensen, met name jongeren. Kunt u daar iets over vertellen?

De offline wereld en de online wereld lopen tegenwoordig veel meer in elkaar over. De online werkelijkheid heeft gevaren, maar ook veel kansen. Het mooie is dat het christenen de mogelijkheid geeft om online onze stem te laten horen, het Woord te laten spreken. Ook is online contact vaak een oprechte poging tot sociaal contact. Ik ben deel van een groepsapp met enkele vrienden waar we ontzettend eerlijk zijn tegen elkaar, dat is erg waardevol. Wat problematisch is aan ons online gedrag, is dat het vaak grenzeloos is. We zullen iets moeten met zelfsturing en begrenzing. Met de Yona-app kun je zelfsturing toepassen door allerlei doelen te stellen en anderen te vragen je buddy te worden. Doordat er nog iemand met je meekijkt helpt het je om gestelde doelen te halen. 


U bent enkele jaren geleden een tijdje uit de running geweest vanwege een burn-out. Kunt u hier iets over vertellen?

In eerste instantie had ik de consequenties van de burn-out signalen niet zo door, maar mijn omgeving merkte het wel. Ik heb toen een tijd thuis gezeten en een goede coach gekregen. Uiteindelijk kwam het neer op zelfoverschatting qua werk en verantwoordelijkheden. Je kunt niet alles. We zijn natuurlijk allemaal maar een klein stukje van het grote verhaal. In die tijd heb ik eigenlijk twee dingen geleerd: beter luisteren naar mijn lichaam en ook beter luisteren naar mijn vrouw Paulien. Ik moest op zoek naar een nieuwe balans, verantwoordelijkheid nemen om om te gaan met zelfbegrenzing en ook ruimte inbouwen om te leren ‘spelen’. Ik wandel graag en lees en investeer in een kleine cirkel vrienden als ontspanning.

 

"Als ik niet met mensen en inhoud bezig kan zijn, dan gaat het mis."

 Wat zijn de drijfveren voor uw werk?

Natuurlijk ben ik als geen ander gevoelig voor erkenning, materie, een mooi huis en auto, maar voor mij moet een levensroeping van die waarde zijn – het klinkt een beetje hoog maar het is wel zo – dat ik bereid ben ervoor te sterven. Als ik niet geleefd heb voor iets wat werkelijk van waarde is, dan ja, waarom heb ik dan geleefd? En het hoeft niet altijd per definitie in werk te zitten, maar wel in de manier waarop je in het leven staat. Dan is Christus navolgen de enige manier om een werkelijk waardevol leven te leven. Ik geloof dat we pas werkelijk van waarde zijn als we de bereidheid hebben om op te geven. Dat betekent in mijn geval dat ik de bereidheid zou moeten hebben om te gaan waar Hij me zendt of een niet-populaire roeping te aanvaarden. Die bereidheid heb ik niet elke dag, maar ik merk wel dat God het tot nu toe elke keer zo laat gebeuren dat ik daarin terugkeer. Dat ik denk, ‘wacht even, het ging niet om erkenning, succes. Het ging om navolging. En als Hij alles gaf dan is de prijs ook weer niet zo hoog.’ Verder is het stukje toerusting en vorming iets dat als een rode draad door mijn leven loopt. Als ik niet met mensen en inhoud bezig kan zijn, dan gaat het mis. Mooi van werken in de kerk is dat het heel dichtbij de kern zit van waar het over gaat in het leven. Ik heb dus geen enkel moment de zingevingsvraag als ik met mijn werk bezig ben.

Wat is uw lange termijn ambitie?
Ik heb een diep verlangen om door verkondiging het Woord te delen. Het is mijn gebed dat we een generatie mogen zijn die God werkelijk met hart en ziel dient. Daarin zijn we zo ontzettend afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Die totale afhankelijkheid geeft ook de diepe ontspanning dat ik hier op aarde niets hoef achter te laten, maar wel moet dienen met wat mij gegeven is op de plaats waar God mij stelt. Als theoloog betekent dit dat ik kennis moet hebben van het Woord en in staat moet zijn om dat over te brengen aan mensen. De rest mag ik overlaten aan de Geest, zo ontspannen is het dan ook weer. De Heere vraagt onze grootste inspanning, maar het leven is gewoon niet maakbaar. We zijn maar een radertje. Dat speelt voor mij door alles heen.

Steven Middelkoop (1986)

  • Steven Middelkoop is werkzaam bij de jongerenorganisatie van de Hersteld Hervormde Kerk (HHJO) en de Yona foundation. Naast zijn werk zit hij in het vierde jaar van zijn studie theologie, de predikantsmaster van het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is getrouwd.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu