Terug naar Kennisbank

Mag ik de arbeidsvoorwaarden van mijn personeel aanpassen?

U bent zwaar getroffen door de coronacrisis en denkt er over om (eenzijdig) de arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers aan te passen om verdere financiële schade te beperken. Maar mag dat?

Deze vraag is niet eenvoudig met een ja of een nee te beantwoorden. In principe bent u als werkgever gebonden aan de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden kunnen vanzelfsprekend worden aangepast als de werknemers akkoord gaan met het voorstel. Werknemers zullen in veel gevallen ook inzien dat een offer van hun kant er aan kan bijdragen dat de onderneming niet failliet gaat. Een eenzijdige wijziging (dus zonder toestemming van de werknemers) is alleen toegestaan als in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd wijzigingsbeding staat opgenomen. Maar dat betekent echter niet dat u zomaar de arbeidsvoorwaarden kunt aanpassen: er moet een zodanig zwaarwegend belang zijn dat de belangen van de werknemers moeten wijken.

Let op! Toch is een wijzigingsbeding niet noodzakelijk om als werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te kunnen aanpassen. Het is ook mogelijk als:

  • de coronacrisis aanleiding geeft om de arbeidsvoorwaarden aan te passen;
  • u een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden heeft gedaan;
  • de aanvaarding van dit voorstel door de werknemers kan worden gevraagd.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu