Terug naar Kennisbank

Er is een groot personeelstekort in onze organisatie, wat nu?

In sommige beroepsgroepen is het ontzettend lastig om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Te denken valt aan de ‘handige’ mensen, in de bouw of in de metaal. Maar ook de zorg heeft moeite om de juiste mensen te vinden, dat zagen we de afgelopen tijd ook aan de IC. Er kon opgeschaald worden, maar zonder goed personeel heeft het geen zin om meer IC bedden te hebben. Kortom, hoe krijg je als werkgever goed personeel en op welke wijze zorg je ervoor dat ze bij je blijven werken? Je hebt er immers niets aan als je veel in personeel investeert en na een jaar kiezen ze al voor een andere werkgever.


1. Zorg dat alles binnen het bedrijf op orde is, zoals de arbeidsvoorwaarden, de arbo regeling etc.

Maak het bedrijf aantrekkelijk, door alles intern goed op de rit te hebben. Als een werkgever namelijk veel waarde hecht aan en wil dat alles intern op rolletjes loopt, dan geeft dit een goed visitekaartje af. Bestaand personeel zal dan bereid zijn om eventueel andere werknemers te werven en bestaand personeel zal (niet zomaar) kiezen voor een andere werkgever.

2. Kan ik (nog) ongekwalificeerd personeel aannemen en binnen de organisatie laten werken?

Ga met een potentiële werknemer in gesprek om te beoordelen wat u voor elkaar kunt betekenen. Ga na welke werkervaring en opleiding de sollicitant heeft. Is er geen relevante opleiding afgerond, vraag dan of een werknemer bereid is om een opleiding te starten en/of aanvullende cursussen te volgen. Komt u er met een arbeidsvoorwaardengesprek uit en neemt u deze werknemer aan, geef hem meteen een buddy binnen het bedrijf. Iemand die hem of haar wegwijs maakt binnen het bedrijf en wellicht die hem coacht bij het volgen van de opleiding. Ook is het belangrijk om afspraken te maken over scholing en dit schriftelijk vast te leggen.

Let er tegelijkertijd op dat een ongekwalificeerde werknemer nooit eindverantwoordelijk is voor bepaalde opdrachten, klussen en/of patiënten/cliënten. Laat een ongekwalificeerde medewerker meelopen met een ervaren, gekwalificeerde medewerker. U bent namelijk als werkgever aansprakelijk als er iets gebeurt binnen het bedrijf en u heeft ongekwalificeerd personeel aan het werk.

3. Promoot het bedrijf bij scholen, in de (plaatselijke) krant, social media etc.

Laat zien wat u als bedrijf doet en waar u voor staat. Geef aan dat u personeel zoekt en nodig uit voor een kennismakingsgesprek. Op deze manier kunt u wellicht ook via social media en een netwerkgesprek nieuw personeel werven.

Wilt u sparren over een specifieke situatie in uw bedrijf of organisatie, neem contact op met de juridische afdeling van de RMU.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu