Terug naar Kennisbank

Ik val niet onder de BMKB. Kan ik mij aanmelden voor de verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering?

Daar waar de BMKB bedoeld is voor het midden- en klein bedrijf (MKB), is de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) ook bedoeld is voor grote ondernemers. De GO is bedoeld voor ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties.

Met de GO staat de overheid 50% garant op middelgrote en grote leningen. Leningen van maximaal 150 miljoen zijn tot maximaal 75 miljoen gegarandeerd. Vanwege de coronacrisis is de GO verruimd. Deze regeling heet het GO-C. Verschil met de gewone GO-regeling is dat de overheid tot 80% of 90% garant staat. Het percentage is afhankelijk van de omzet van de onderneming.

Financiers kunnen hun garantieaanvraag voor de GO tot 1 april 2021, 17:00 uur indienen bij RVO. Aanvragen voor de GO-C kunnen tot 15 december 2020 worden ingediend.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu